МВР

ОД Пловдив

 

26 фев 2020

Как да процедира водач на МПС, който е поставил газова уредба, но не е предприел отразяване на промяната в контролния талон на автомобила си?

Съгласно изискванията на Наредба I 45/2000 на МВР всяка промяна на данните за вида на горивото на МПС следва да бъда отразена в регистрационния талон- в Част 1 и част 2.  Вписването на промяната на вида на използваното гориво в сектор “Пътна полиция Пловдив”  се извърша в следния ред: 
Посещавате  сектора БЕЗ автомобила.
Регистрацията е само по документи.
ВАЖНО: Носете лична карта или пълномощно, в случай че представлявате собственика.
Задължително трябва да представите голям и малък талон на МПС , валидна полица на застраховка “Гражданска отговорност”, документи за преминат годишен технически преглед на МПС и удостоверение/ протокол за първоначална проверка на монтираната газова уредба.
Законът предвижда  направената промяна да бъда отразена в  срок  не по- късно от три години от първоначалната проверка на монтираната газова уредба.   
Таксата, която дължите  за  преиздаване на регистрационните талони– голям и малък е 20 лв. Можете да я заплатите в банковия офис в сектор “Пътна полиция или през ПОС терминал на гишето.  Ако предпочетете да направите плащането през банката, обслужваща сектор “Пътна полиция” дължимата сума е  24 лв.
Проверките на територията на ОДМВР Пловдив,  се извършват съгласно разпореждане от ГДНП.  Санкциите, предвидени в закона са регламентирани с чл.179 ал 1  от ЗДВП и гласят, че собственик или длъжностно лице, което допуска в движението по пътищата ППС , чиято конструкция е изменена без съответното за това разрешение се наказва с глоба в размер до 150 лв . 

Специализирана полицейска операция за установяване на нарушения от водачи на МПС, променили конструкцията на МПС чрез монтирана газови уредби на автомобилите си, но промяната не е отразена в контролния талон в законоустановения срок пред “Пътна полиция”

Във връзка със занижения контрол при проверки на превозни средства, използващи уредби, позволяващи работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ и с цел повишаване ефективността на контрола на територията на ОДМВР Пловдив за времето от 17 до 28 февруари се провежда специализираната полицейска операция, разпоредена с писмо на Главна дирекция “Национална полиция”.  Проверките са насочени към установяване на случаи по чл.15, ал.12 от Наредба I – 45/2000г., при които е налице изменение в конструкцията на превозното средство, представляващо монтиране на уредба, позволяваща работа на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ и това обстоятелство не е заявено пред съответното звено „Пътна полиция“ в законоустановения срок. Съгласно чл.3 ал.5 от Наредба I-45/2000г. промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика на превозното средство при извършване на първата промяна в регистрацията по чл.14, настъпила  след монтирането на уредба в ПС, позволяваща работата на двигателя с втечнен газ или сгъстен природен газ, но не по – късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата по реда на наредбата по чл.148, ал.1 от Закона за движението по пътищата. Съгласно чл.179, ал.1 т.3 от Закона за движението по пътищата собственик или длъжностно лице, което допуска в движението по пътищата пътно превозно средство, чиято конструкция е изменена без съответното за това разрешение се наказва с глоба в размер на 150 лв.

 

24 фев 2020

Какво е важно да знаем при подмяната на паспорт?

Жителите на област Пловдив могат да подават заявление за подмяна на паспорт във всяко районно управление на територията на Областната дирекция. Документите  могат да бъдат подновени поради изтичане срок на валидност или изтекъл такъв, при промяна на фамилия и транслитерация- когато има разлика при изписването на името с латински букви, както и при нестъпили промени във външния вид.  
За лица ненавършили 18 години при този процес е необходимо присъствие на двамата родители с валидни лични карти, които с подписа си дават своето съгласие за издаване на документ на тяхното дете.  В случай на невъзможност един от родителите да присъства, заявителят трябва да представи нотариално заверено изрично пълномощно, с което се доказва съгласието на отсъстващия. 
При издаване на първи паспорт на дете под 18 години задължително се представя удостоверение за раждане. Родителите се легитимират с валидна лична карта. Единствено заявлението за експресна услуга, която се извършва в рамките на 8 работни часа,  се подава в сектор “Български документи за самоличност“ на улица „Волга“ № 70. При необходимост от извършване на допълнителни проверки, които касаят удостоверяване самоличността на лицето е възможно да бъде отказана експресна и бърза поръчка за издаване на паспорт.
На място се попълва  заявление, предоставя се  стария документ и квитанция за платена такса. Банковата сметка за заплащане на такси за български лични документи и издаване на удостоверения е: 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG96 UNCR 9660 3159 8981 12  
BIC: UNCRBGSF
Плащане може да бъде направено и на място през ПОС терминално устройство.

Припомняме, че гражданите имат задължение до 3 месеца след изтичане на срока да върнат невалидния вече документ, дори да не издават нов. За неспазване на изискването се налага санкция от 20 до 150лв.
С цел улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления съветваме желаещите да подновят своя паспорт да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на стария документ и да се възползват от възможността за неговата предсрочна подмяна.   

24 фев 2020

В резултат на доброто взаимодействие между полиция, прокуратура и съд в рамките на два дни пловдивчанин получи ефективна присъда от 1 година и 9 месеца лишаване от свобода и глоба от 500 лева

На 17 февруари служители на пловдивската полиция в хода на проверка на  лек автомобил «Мазда», установиха 37 годишен криминално проявен и осъждан мъж, който се държал неадекватно на пътя. Мъжът почти бил заспал в колата си и не реагирал при смяна на зелена светлина подадена от светофарната уредба. Проверяващите установили, че автомобилът, който шофира е с подменени регистрационните табели свалени от МПС с прекратена регистрация. Мъжът бил доведен в районното полицейско управление и изпробван с драг чек тест, който отчел положителен резултат за употреба на опиати и амфетамин. Задържаният в ареста на районното управление, признал вината си пред полицейските служители от Шесто РУ. Същия ден е започнато бързо производство за шофиране на МПС под въздействието на наркотични вещества и подмяна на регистрационните табели с такива от друг автомобил. Материалите са докладвани на Районна прокуратура, но в хода на изготвяне на справка съдимост се оказало, че лицето е било осъждано и преди за управление на МПС след употреба на алкохол над 1,2 промила. Повдигнато било обвинение за повторно деяние, а именно шофиране в пияно състояние. С определение на Районен съд Пловдив е одобрено споразумение и на нарушителя е наложено общо наказание – 1 година и 9 месеца лишаване от свобода и глоба от 500лв.  

 

20 фев 2020

Какво да правим ако при подаване на заявление за подмяна на лични документи установим, че имаме задължение по глоби?

В случай, че сте жител на област Пловдив, желанието да подмените личните си документи може да заявите във всяко районно управление на територията на Областната дирекция на МВР. Ако имате задължение за неплатени глоби или фишове по КАТ от минал период  при подаване на документите ще получите уведомление за това. В случай че заявявате подновяване на лична карта или паспорт, документът има единствено уведомителен характер и не ви задължава да го погасите  в момента, в който го получавате. Подписването на този документ от ваша страна не означава „връчване на наказателно постановление или фиш“. Тези глоби подлежат на плащане, но след връчване на задължението за това по надлежния ред. С подписа си единствено удостоверявате, че сте запознат.
Желаещите да подновят шофьорската си книжка трябва да погасят това задължение преди получаването на новия документ. За целта първо трябва да погасите влезли в сила задължения по глоби за нарушения по закона за движение по пътищата. Служителите в сектор „Български документи за самоличност“ не извършват справка за дължимите суми. За ваше улеснение съветваме желаещите да направят предварително справка като се обърнат към служител от административно наказателна дейност на сектор „Пътна полиция“ или в съответното районно полицейско управление. След като уточните за какви конкретни нарушения имате санкции, трябва да направите плащане за тях чрез ПОС терминал, по банков път  или чрез Изи пей. Едва след плащане на глобите вашето заявление ще бъде прието и отработено. Въпреки, че погасяването на задълженията ви автоматично трябва да се отрази в системата на сектор „Пътна полиция“  е възможно при получаване на вашия нов личен документ да бъде констатирано, че заплащането все още не е отразено. Съветваме ви да носите в себе си и платежния документ,  с който да удостоверите този факт. С представянето му автоматично се пристъпва към съответното отразяване и задължението ви се анулира.  

13 фев 2020

ЗА ОД НА МВР

Пожарна безопастност и защита на населението