МВР

ОД Пловдив

 

Пътна превенция и безопастност на движението

   

    30.01.2017


  СПО по метода "широкообхватен контрол" от служители на сектор "Пътна полиция" в Пловдив
  Дата ВремеПътен участък/Нас.място, улицаКонтролирани показатели
  31.01.2017г.00.0-02.30бул.Македония- бетонен мосталкохол, неправоспособност на водачи на МПС и др.
  31.01.2017г.03.00-05.00 к-ще на бул. Освобождение с бул. Санкт Петербургалкохол, неправоспособност на водачи на МПС и др.

   

    14.12.2016


  Полицията припомня основните правила за безопасно движение на велосипедистите в Пловдив

  Независимо от влошаването на метеорологичните условия и настъпване на есенно - зимния период, в Пловдив се наблюдава активно използване на велосипедите като средства за придвижване. С цел предотвратяване на пътнотранспортния травматизъм и гарантиране живота и здравето на всички участници в движението Областната дирекция на МВР припомня основните правила за движение по новоизградените велосипедни алеи на територията на град Пловдив.
  Съгласно Закона за движение по пътищата велопътеките са сигнализирани с пътни знаци и хоризонтална маркировка, които следва стриктно да се спазват.
  При пресичане на кръстовища по трасетата на велоалеите, които са регулирани със светофарна уредба, колоездачите трябва да се съобразяват единствено с подаваните светлинни сигнали на допълнителната секция за тях.
  Преди преминаването през кръстовища, сигнализирани с обособени велопътеки е задължително колоездачите да спрат и да преминат през кръстовището, когато няма автомобили. Недопустимо е пресичането на кръстовищата да се извършва без спиране и без съобразяване с другите участници в движението.
  При преминаване на велоалеи през автобусни спирки на платното за движение, е задължително колездачите да спрат на обособените места и да преминат безопасно през автобусната спирка, когато няма автобус.
  В зона, сигнализирана като “споделена за велосипедисти и пешеходци” е необходимо велосипедистите да се движат с повишено внимание, намалена скорост и съобразявайки се с пешеходците.
  Препоръчително е деца под 12 години да управляват велосипеди в паркове и отделни места, извън трасетата по уличната мрежа, а при необходимост - да бъдат съпроводени от родители или близки, които да разясняват безопасните условия за движение по велоалеите и спазването на Закона за движение по пътищата.
  При движение по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед трябва да има изправни спирачки; звънец; устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; бели или жълти светлоотразители или светлоотразителни елементи отстрани на колелата.

  ОДМВР – Пловдив апелира към всички участници в движението - водачи на МПС, велосипедисти и пешеходци, да проявяват необходимата толерантност и отговорност към спазване на правилата за пътна безопасност, за да бъдат гарантирани здравето и живота им.

   

    14.12.2016


  През последните няколко седмици не са регистрирани катастрофи на разклона за село Марково по околовръстния път на Пловдив

  От сектор “Пътна полиция” отчитат ефективност от поставената светофарна уредба на кръстовище между околовръстен път на град Пловдив /част от главен път ІІ-86 Пловдив – Смолян/ и продължението на ул. “Димитър Талев” /разклон за село Марково/. След направен анализ на пътнотранспортната обстановка в този участък е установено, че от 18 октомври, когато съоръжението е въведено в експлоатация, няма регистрирани пътнотранспортни произшествия.
  Независимо от високата интензивност на движение през цялото денонощие, пресичането на кръстовището с действащата светофарна уредба осигурява безопасни условия за преминаване, за което спомагат допълнителното осветление и изградената сигнализация с пътни знаци и хоризонтална маркировка.
  Сектор “Пътна полиция” ще продължи да следи отблизо и да анализира трафика в района на кръстовището, като се ангажира своевременно да уведомява стопаните на пътя Областно пътно управление – Пловдив и Община “Родопи” за възможни затруднения и необходими промени в режима на работа на светофарната уредба. Стремежът на ръководството на Областна дирекция на МВР – Пловдив е подобряване безопасността на пътя и намаляване на жертвите и ранените в региона. В тази връзка се отправя апел към всички участници в движението да спазват правилата, да бъдат дисциплинирани и да проявяват взаимно уважение и толерантност.

   

    04.11.2016


  Анализ и мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм с пешеходци на територията на ОДМВР – Пловдив

  От началото на 2016 г. в Пловдивска област са възникнали 116 пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 165 пешеходци, а 13 са загинали. В град Пловдив са регистрирани 111 инцидента с 5 загинали и 114 ранени. По един пешеходец е загинал и при катастрофи в градовете Първомай и Раковски и в селата Виница, Първенец и Рогош. На участъци от републиканската пътна мрежа са станали 7 пътни произшествия с 4 ранени и 3 убити пешеходци.
  Най-голям брой катастрофи с пешеходци са регистрирани през месец октомври – 22, с 4 загинали и 21 ранени. През месеците март, април и юни при ПТП са загинали по 2 пешеходеца.На пешеходни пътеки са възникнали 28 пътни произшествия, при които са ранени 29 пешеходеца. От всички регистрирани случаи по вина на водачите на МПС са възникнали 148 катастрофи с 10 убити и 150 ранени пешеходеца. Останалите са по вина на пешеходците.
  Основните причини за възникване на тежките пътнотранспортни произшествия са движение с несъобразена скорост от страна на водачите на МПС и отнемане предимство на пешеходеца, най-често на кръстовища.
  Направения анализ на обстоятелствата, причините и факторите за възникване на ПТП с пешеходци показва, че част от тях възникват поради ограничена видимост от неправилно паркирани МПС в района на пешеходни пътеки и кръстовища. Предвид настъпващия зимен период, характеризиращ се с намалена продължителност на светлата част от денонощието и рисковете, които крие това за възникване на ПТП с пешеходци, ОДМВР – Пловдив предприема редица мерки за ограничаване на другите рискови фактори. Наред със засиления контрол по спазване на скоростните режими за движение на МПС, на техническата изправност на автомобилите, спазването на сигналите, предимството и други, в обхват на контрола попадат и неправилно паркираните МПС, особено в зоните на пешеходните пътеки. Освен чрез налагане на предвидените санкции на мястото на извършване на нарушението, се пристъпва и към принудително преместване на неправилно паркирани МПС /репатриране/. В тази връзка са уточнени съвместни действия между ОДМВР – Пловдив и ОП ”Паркиране и репатриране” към Община Пловдив за трайно решаване на проблема с неправилното паркиране в град Пловдив и ограничаване на факторите за възникване на тежки ПТП с пешеходци през цялото денонощие.
  Полицията апелира водачите на МПС да спазват стриктно правилата за престой и паркиране, като особено внимание обръщат на забраните за това на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал; до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението; на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях; на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях; на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

   

    03.11.2016


  6014 неправилно паркирани автомобила са били репатрирани от началото на годината в Пловдив

  В периода от януари до края на октомври служители на сектор “Общинска полиция” при областната дирекция на МВР в Пловдив са установили 6014 неправилно паркирани моторни превозни средства, които са били репатрирани на общински паркинг съвместно с представители на ОП “Паркиране и репатриране”. Глобени с фиш (стикер) са 404 водачи. Други 45 са санкционирани на основание чл. 32, ал.1 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив. По време на завишен контрол след откриване на новоизграден пътен участък на бул. “Васил Априлов” са издадени общо 42 акта.

  Видео материал на следният
  линк.

   

    02.11.2016


  ОДМВР – Пловдив с мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм

  Подобряване на пътнотранспортната обстановка и намаляване на пътния травматизъм са сред основните приоритети в работата на служителите от ОДМВР – Пловдив. В тази насока са предприети редица превантивни мерки, засилен е прекият пътен контрол и административно-наказателния процес спрямо установените нарушители.
  От началото на годината до края на септември са констатирани 95332 нарушения на Закона за движение по пътищата и Кодекса за застраховането, за които са съставени 18846 акта и са наложени 65007 глоби с фиш. Издадени са и 18210 електронни фиша за нарушения заснети с автоматизираните системи за контрол.
  През периода са настъпили 905 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 61 души, 1130 са пострадали.
  В сравнение със същия период през 2015 година са били констатирани 53677 нарушения, съставени 13623 акта, наложени 33413 глоби с фиш и издадени 6293 електронни фиша. По отношение на катастрофите се отчита увеличение с 10, но в същото време е налице намаление на броя убити и ранени, съответно с 13 и 39.
  Понастоящем в сектор “Пътна полиция” – Пловдив се водят на отчет 366292 пътни превозни средства, като броят им само за една година е нараснал с около 15000.
  Данните от статистиката сочат значително завишение на пътния контрол, административно-наказателната дейност и превенцията на пътнотранспортния травматизъм на територията на Пловдивска област. От друга страна обаче се отчита същественото влияние върху резултатите по това направление и на фактори, като:
  -дължината и състоянието на пътната републиканска, общинска и улична мрежа и инфраструктура;
  -интензивния международен транзитен трафик;
  -броя на населението;
  -характера и динамиката на пътнотранспортните потоци;
  -състоянието на автомобилния парк;
  -подготовката на водачите;
  -своевременната долекарска помощ и лечение на пострадалите;
  В тази връзка за подобряване безопасността на пътя и намаляване на жертвите и ранените в Пловдив и областта, в сектор “Пътна полиция” се прави редовен анализ на необходимостта за допълнителни промени в подхода към проверките и нарушителите.