МВР

Пресцентър

 

Актуално

Второ заседание на междуведомствения координационен щаб бе проведено късно тази вечер

Следващо заседание на щаба - 19 юли от 07.00 часа; подробности за медиите ще бъдат оповестени в 08.00 часа в сградата на МВР

Междуведомственият координационен щаб , създаден във връзка с възникнали огнища на особено опасни заразни болести по животни, проведе второ заседание късно тази вечер. Повод за това заседание бяха очакваните и неполучените до края на работния ден резултати от изследванията на пробите от животните от райони, съседни на установените огнища на заразата, както и промяната в декларираното доверие към действията на координационния щаб от представителите на всички политически сили, участвали в заседанието на председателския съвет, проведен тази сутрин в кабинета на председателя на НС. На заседанието на координационния съвет бяха взети следните решения:

  1. Отлагане на планираните действия в утрешния ден за евтаназия на доказано заразените животни;
  2. Засилване на контрола на движението на хора и преместването на животни и животински продукти от и към зоните с огнища на зараза;
  3. Изчакване на резултати от изследване на пробите от животните от райони, съседни на установените огнища на заразата;
  4. Активна дейност по дезинфекция на 10-километровата зона около заразените зони;
  5. Доставяне от МЗХГ и МВР на допълнително оборудване за пропускателните пунктове на изходните и входните пътища към населените места;
  6. Следващото заседание да се проведе от 07 часа на 19.07.2018г.    Резултатите от заседанието ще бъдат оповестени на брифинг за медиите в сградата на МВР на 19.07.2018 г от 08 ,00часа.

18 юли 2018

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 18 часа на 18.07. 2018 г.На българо-сръбската граница на ГКПП Калотина трафикът е интензивен за леки автомобили на вход. На останалите ГКПП трафикът е нормален.
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-гръцката граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На българо-турската граница на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили.
На българо-румънската граница на ГКПП Дунав мост-Русе и ГКПП Дунав мост-Видин трафикът е интензивен на изход за товарни атомобили. Интензивен е трафикът на вход на ГКПП Дунав мост-Видин, ГКПП Дуранкулак и ГКПП Кардам за леки автомобили.

 
On 07/18/2018 at 6 p.m. the traffic at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Serbia at BCP Kalotina the traffic is intensive for cars on entry. At all other border crossing points the traffic is intensive.
On the border with Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Greece the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Тurkey at BCP Kapitan Andreevo and BCP Lesovo the traffic is intensive on exit for trucks. 
On the border with Romania at BCPs Dunav most-Ruse and Dunav most-Vidin the traffic is intensive on exit for trucks. At BCPs Dunav most-Vidin, Durankulak and Kardam the traffic is intensive on entry for cars.

18 юли 2018

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 12 часа на 17.07. 2018 г.

На българо-румънската граница на ГКПП Дунав мост Русе и ГКПП Видин трафикът е интензивен на изход за товарни атомобили.
На ГКПП Кулата трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили, на ГКПП Маказа също е интензивен за леки и лекотоварни автомобили на изход от страната. На останалите пунктове на българо-гръцката граница трафикът е нормален.
На българо-турската граница на ГКПП Капитан Андреево трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили.
На българо-сръбската и българо-македонската граници трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.


 
On 07/17/2018 at 12 а.m. the traffic at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Serbia  the traffic is intensive at BCP Kalotina and normal at all border crossing points.
On the border with Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Greece  the traffic is normal at all border crossing points, at BCP Kulata intensive on exit for trucks and BCP Makaza on exit.
On the border with Тurkey at BCP Kapitan Andreevo the traffic is intensive on exit for trucks.
On the border with Romania at BCP Dunabe bridge Ruse the traffic is intensive on exit for trucks.

17 юли 2018

Трафикът на българските гранично контролно-пропускателни пунктове към 6 часа на 17.07.2018 г.

 

На българо-сръбската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-гръцката граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-турската граница, на ГКПП Капитан Андреево трафикът е интензивен  изход за товарни автомобили.
На българо-румънската граница, ГКПП Дунав мост Русе трафикът е интензивен на изход за товарни атомобили.

 
On 07/17/2018 at 6 а.m. the traffic at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Serbia  the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Greece  the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Тurkey at BCP Kapitan Andreevo the traffic is intensive on exit for trucks.
On the border with Romania at BCP Dunabe bridge Ruse the traffic is intensive on exit for trucks.

17 юли 2018