МВР

Пресцентър

 

05 октомври 2019

Информация на ГДГП за трафика на граничните контролно-пропускателни пунктове към 08.00 часа

 

На границата с Република Турция на ГКПП Капитан Андреево  трафикът е изключително интензивен на изход за товарни автомобили. Във връзка с ремонтни дейности на съпределните гранични пунктове се извършва бавна обработка на преминаващите от страна на турските гранични власти.

На границата с Република Северна Македония на ГКПП Златарево движението е затруднено поради извършване на ремонтно-строителни дейности. Трафикът на останалите пунктове е нормален.

На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 

На границата с Република Гърция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Румъния  трафикът е нормален. Поради ниското ниво на река Дунав, от съображение за безопасност платформата, обслужваща фериботната връзка Оряхово – Бекет,  работи само през светлата част на денонощието – от 08:00 ч. до 22:00 ч.

От ГДГП припомнят, че при излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат представени:

•документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).

•оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.

Изображения

 05 октомври 2019 | 10:14