МВР

Пресцентър

 

13 януари 2020

България е домакин на международно обучение на полицейски служители за участие в мисии

Заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер и посланикът на Великобритания у нас Н.Пр. Ема Хопкинс откриха третия поред семинар в страната ни, организиран съвместно от МВР, Joint International Policing Hub и Strategic Expertise International

 

Обучението на тема „Policing with Communities in Fragile and Conflict Affected States” се провежда в рамките на проекта „Европейско обучение на полицейски и граждански служители за участие в мисии“ (EUPCST) 2019-2021, финансиран от Европейската комисия. Организирането и провеждането на семинара е резултат от близкото партньорство между Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР, Joint International Policing Hub и Strategic Expertise International на Великобритания.

„Обучения като това, даващи възможност за обмяна на опит и идеи, допринасят за ефективното развиване на добрите практики, за хармонизиране на подходите с фокус върху оперативната съвместимост и за стимулиране на международните лостове. Те са и доказателство, че проектът EUPCST е отлична възможност за задълбочаване на сътрудничеството между правоохранителните органи в ЕС и с партньорските страни“. С тези думи заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер приветства участниците в семинара. Той подчерта важността на усилията за надграждане на капацитета в контекста на нарастващото търсене на полицейски опит и все по-голямата сложност на полицейските задачи в международни граждански мисии и проекти.

Виждането бе потвърдено и от Н.Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания у нас: Общият ни ангажимент с фокус върху отговорната роля на международните полицейски мисии продължава. Подобни инициативи за професионално развитие са ключови за подготовката преди разполагане зад граница с оглед развитие на капацитета за разбиране на контекста, в който ще бъде осъществявана дейността.

В петдневния курс (13 - 17 януари) участват 22 представители на 12 държави - както от ЕС, така и от Западните Балкани, предвид последователните усилия на България за засилване на сътрудничеството в областта на свързаността и сигурността в региона. Целта на семинара е  участниците да разберат повече за работата в международните мисии, за различните подходи при дейностите по наблюдение и по обучение на местните служби, както и за ефективното взаимодействие в мултикултурна и многоезична среда.

 

 

Контекст

 

Проектът Европейското обучение на полицейски и граждански служители за участие в мисии 2019 – 2021 (EUPCST) е на обща стойност 5,55 милиона евро и е финансиран от Европейската комисия. Основната му цел е повишаване на капацитета на държавите членки на ЕС за успешно участие, координиране и съвместна работа в международни мироопазващи и стабилизиращи мисии както на тактическо ниво, така и на стратегическо ниво. В рамките на предишната фаза на проекта EUPST II 2015 – 2018, в София се проведоха две международни обучения (март 2016 г. и март 2017 г.), съвместно организирани от България и Великобритания. В тях взеха участие общо 67 представители на повече от 24 държави.

Изображения

 27 януари 2020 | 10:10