МВР

Пресцентър

 

21 май 2019

България е домакин на регионално обучение по iARMS на Балканите

Двудневно обучение по iARMS  - база данни на Интерпол, която позволява държавите да въвеждат записи относно изгубени и откраднати огнестрелни оръжия и улеснява проследяването на възстановените оръжия, стартира днес. Домакин на инициативата на Международната организация на криминалната полиция е България . В нея участват служители от дирекции на МВР, както и представители на Интерпол, Република Северна македония, Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Хърватска, Гърция, Румъния, Мисията на ООН в Косово. Един от инструментите, които Програмата за огнестрелни оръжия на Интерпол представя е Референтна таблица за огнестрелни оръжия, която редовно се обновява  - интерактивен онлайн инструмент, който предлага хиляди изображения на огнестрелни оръжия и референции, с цел подпомагане на разследващите власти в описанието и идентифицирането на възстановени оръжия. Таблицата представя и различни характерни белези, които биха спомогнали за проследяването на огнестрелно оръжие.  Целта на организираното обучение е постигане на правилно идентифициране и описание на огнестрелното оръжие, като една от най – важните стъпки в процеса на проследяване.

Изображения

 21 май 2019 | 11:48