МВР

Пресцентър

 

12 март 2018

Главен комисар Ивайло Спиридонов поздрави видинските полицаи и одобри работата им през 2017 г.

Оперативната обстановка в региона и резултатите от дейността на служителите от ОДМВР-Видин бяха обсъдени на годишния отчет-анализ на структурата

 

В работното съвещание за анали4з на резултатите от работата през 2017 г.участваха директорът на ГДБОП главен комисар Ивайло Спиридонов, административните ръководители на Окръжна и Районна прокуратура, на Окръжния, Административния и Районния съд,  директорът на ТДНС и ръководни служители от областната дирекция.

Старши комисар Янко Янколов, директор на ОДМВР-Видин представи отчет-анализа за 2017 г. и направи преглед на реализираните комплексни мерки за изпълнение на дейностите по приоритетите на вътрешното министерство, допринесли за подобряване работата на териториалната структура и постигнатите резултати, и очерта акцентите за настоящата година.

Главен комисар Спиридонов поздрави служителите за постигнатите резултати, представителите на прокуратурата и съда оцениха положително работата на областната дирекция. Отлична срочност на разследванията има в област Видин, а взаимодействието между полицията и прокуратурата е на много високо ниво, подчерта окръжният прокурор на Видин Маруся Илиева.

 

***

През 2017 г. нивото на престъпност в региона бележи спад – по линия на криминалната престъпност с 4,05%, а по линия на икономическа престъпност - с 28,77%.

Коефициентът на криминална престъпност (брой регистрирани престъпления на 100 хил. души) за областта  е 1151,87  спрямо 1200,52 за 2016 г.

От януари до декември м.г. на територията на ОДМВР-Видин са били регистрирани 1184 криминални и 255 икономически престъпления. През 2016 г. броят на криминалните престъпления е бил 1234, а на икономическите – 358.

От регистрираните криминални престъпления са разкрити 733 (при 637 през 2016 г.). Броят на разкритите икономически престъпления е 159 (при 197 за 2016 г.)

Нивото на разкриваемост на ОДМВР–Видин по линия на криминалната престъпност е  61,91% (51,62% за 2016 г.), при икономическата престъпност – 62,35% (55,03% за 2016 г.).

В структурата на криминалната престъпност във Видинска област през 2017 г. най-голям дял заемат кражбите. Следват престъпленията по транспорта, престъпленията в горското стопанство и престъпленията, свързани с продажба на акцизни стоки без бандерол.

С най-нисък дял са престъпленията против личността, грабежите и противозаконните отнемания на моторни превозни средства.

Две умишлени убийства и един опит за убийство са били извършени през миналата година, и трите престъпления са разкрити. Извършените грабежи през 2017 г. са били 9 (при 11 за 2016 г.).

Разкрити са 239 престъпления против собствеността, процентът на разкриваемост възлиза на 47,99. Като цяло кражбите бележат намаление с  21,23%. При домовите намалението е с 18,75%, а при взломните с 24,83%. Кражбите от магазини  бележат намаление с 8,99%,  а кражбите на селскостопанска продукция, домашни животни и птици с 32,67%. При кражбите на части и вещи от автомобили намалението е с  9,09 %.  През 2017 г. са регистрирани само 8  кражби на компоненти и съоръжения от електропреносната мрежа и съобщителни мрежи.

Броят на престъпленията, свързани с наркотици е 50, а разкриваемостта при тези деяния възлиза на 66%. През 2017 г. са иззети над 3.300 кг. сух канабис, 565 стръка от същата култура, 174,28 грама амфетамин, 102 грама кокаин и други наркотични вещества (метадон - 0,92 грама и Ривотрил 47 таблетки).

Регистрираните случаи на палежи са били 23 (при 38 за 2016 г.).

Продължава тенденцията на слабо проявление при престъпленията, свързани с посегателствата спрямо МПС – 10 са били откраднатите автомобили през 2017  г.

Преобладаващи от икономически престъпления са тези в горското стопанство, документните престъпления и престъпленията с акцизни стоки. Намаление с 30,13 % бележат престъпленията в горското стопанство - 109 регистрирани   през 2017г. спрямо 156 за 2016 г.

При престъпленията с акцизни стоки също  се  наблюдава  намаление спрямо предходната година – регистрирани 60 (100 за 2016 г.), а  разкриваемостта при тях е 90%. През 2017 г. на територията на ОДМВР-Видин са иззети 279 900 къса цигари без акцизен бандерол; около 405 кг. нарязан тютюн и над 3000 литра алкохол и спиртни напитки.

Документните престъпления бележат увеличение с 18,52%, при разкриваемост от  43,75%.

По отношение на измамите - регистрирани са 35 (при 28 за 2016 г), като 42,86% от тях са телефонни измами.

Битова престъпност остава доминираща за област Видин - през отчетния период заема дял от 40,49% спрямо общо регистрираните криминални престъпления на територията на ОДМВР-Видин.

 

Изображения

 15 август 2018 | 07:35