МВР

Пресцентър

 

11 февруари 2019

Заместник-министър Ципов: Трудът на служителите на НС 112 е от ключово значение за поддържането на ефективна система за реагиране при извънредни ситуации

МВР отбеляза Европейския ден на телефон 112

„На днешния ден професионалния си празник отбелязват служителите на една от важните структури в Министерството на вътрешните работи, утвърдили у нас съвременния европейски модел на реакция при търсенето и получаването на помощ в извънредна ситуация посредством услугата на единния телефон 112“, каза в приветствието си към Дирекция „Национална система 112” на МВР заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов. Той отчете последователната работа на МВР в посока развитие и усъвършенстване на системата 112, за да гарантира в най-висока степен живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите в риск. „Убеден съм, че надграждайки постигнатото, ще виждаме добри резултати, защото обединените усилия на МВР, на всички министерства и институции, имащи отношение към защитата и сигурността, комуникационната свързаност между тях и въвеждането на иновативни решения ще гарантират още по-качествена европейска услуга 112“, заяви заместник вътрешният министър. Бъдете здрави и все така отдадени на високохуманната кауза да помагате, защото вашият труд е от ключово значение за поддържането на ефективна система за реагиране при извънредни ситуации и гарантира здравето и сигурността на българските и на пребиваващите на територията на странната ни чужди граждани, пожела на служителите на дирекцията зам.-министър Ципов.

Инж. Цветомир Цеков, директор на Дирекция „Национална система 112”, благодари за всеотдайния труд на колегите си и маркира внедрени редица подобрения като: усъвършенствана ГИС система, позволяваща лесно и бързо въвеждане на координатите на обаждащия се; работа с един електронен картон на всички служби за спешно реагиране; осигурената възможност за надграждане на системата 112 с нови функционалности и услуги като услугата еCall, която стана факт от миналата година, а от края на месец януари е факт и услуга, осигуряваща достъп на хората със слухови и/или говорни увреждания. „Наша цел и професионален дълг е да работим в посока надграждане и усъвършенстване на системата 112, като разширяваме нейните възможности и обхват и я направим съизмерима с най-добрите европейски образци и по този начин повишим и нивото на обществената удовлетвореност от услугата 112“, подчерта Цеков.

Благодарности за добрата организация и експедитивността на служителите на Национална система 112 отправи и председателят на Българския червен кръст Христо Григоров: Спасяването на човешки живот до голяма степен зависи от бързината на реакция на отговорните структури. Тук е мястото на 112, защото те са основен координатор. Благодарим на ръководството на МВР и на дирекцията за това, че бе създадена структура, която помага на всички.

„Постигнахме невероятно ниво на чат и видеоинформация, за нас това е много важно, когато става дума за комуникацията в глуха среда“, заяви и председателят на младежката организация към Съюза на глухите в България Росица Караджова, която изтъкна постигнатото от съвместната работа по създаването на услуга, осигуряваща достъп на хората със слухови и/или говорни увреждания.

В присъствието на началника на кабинета на министъра на вътрешните работи Михаил Златанов, ръководители на главни дирекции и на дирекции в МВР, председателя на Съюза на глухите в България Николай Нинов, заместник-министър Красимир Ципов връчи на 16 служители на Дирекция „Национална система 112“ грамоти от административния секретар на МВР. Наградата е за образцово изпълнение на служебните задължения. Други 13 служители на дирекцията получиха писмена похвала от инж. Цветомир Цеков.

 

 

Министерството на вътрешните работи разработи и утвърди в партньорство с Министерството на здравеопазването „Концепция за развитие на Националната система 112”. С нея се дава зелена светлина на осигуряването на информационен обмен в мрежата на Националната система 112 в реално време чрез видео, данни и глас, което ще оптимизира решенията и дейностите в областта на сигурността и защитата. Добър пример в това отношение е изградената и действаща система eCall, използвана в моторните превозни средства, която при тежки пътнотранспортни произшествия осъществява автоматично повикване до телефон 112. През последните месеци в резултат на активна работа бе внедрена още една услуга, осигуряваща достъп на граждани със слухови и/или говорни увреждания до спешния телефон 112, в съответствие с Европейската регулаторна рамка в областта на електронните съобщения. Тази нова услуга, чийто социален ефект е безспорен, стана факт благодарение на обединените усилия на експерти от Министерството на вътрешните работи, Съюза на глухите в Българя и мобилните оператори.

 11 февруари 2019 | 15:41