МВР

Пресцентър

 

16 януари 2019

Зам.-министър Балабанов: Изготвянето на функционален анализ и оценка на Закона за защита при бедствия предполага продължителен процес, включващ и проверка на практика

Той участва в дискусия, посветена на функционален анализ на политиката за намаляване риска от бедствия

 

Темата за природните бедствия и защитата на населението е изключително актуална за нашето общество. ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ се справя добре с предизвикателствата, но в тази дейност имат участие и други структури и органи, които би трябвало да присъстват достатъчно активно, каза при откриването на форума зам.-министър Стефан Балабанов. По думите не се използва напълно научният потенциал на страната, който може да генерира нови методи, модели и технологии за действия при и за справяне с наводнения, пожари и земетресения. Според него трябва да продължи прилагането на Европейския механизъм за защита при бедствия, както и взаимодействието ни със съседните страни. Необходимо е да се изчисти нормативната база от различните документи, така че да се очертае най-доброто за нашата страна и да се осигури среда Законът за защита при бедствия да се развива. Зам.-министърът изрази категоричната си позиция, че изготвянето на функционален анализ и оценка на въздействието на Закона за защита при бедствия трябва да бъде продължителен процес и едва след като бъде проверен как работи на практика да пристъпим към неговата промяна или създаването на изцяло нов закон.  

София бе домакин на поредната кръгла маса по проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Целта на дискусията бе да се предложи инструмент, с който да се подобри работата на структурите, ангажирани със защитата на населението при бедствия.

Изображения

 16 януари 2019 | 13:10