МВР

Пресцентър

 

10 февруари 2019

МВР отбелязва Европейския ден на телефон 112

Покана – 11 февруари, понеделник, 10.30 часа, сградата на ул. „Никола Габровски ” 30, киносалон, ет. 1

Служителите на „Национална система 112“ отбелязват Европейския ден на телефон 112. На събитието ще присъстват представители на ръководството на МВР.

Ще бъде представен процесът по приемане и предаване на постъпил на телефон 112 сигнал от човек със слухово и/или говорно увреждане. Осигуряването на достъп на хора със слухово и/или говорно увреждане до спешния телефон чрез приложение за смарт устройства и интернет портал е най-новата услуга, внедрена в системата 112, съгласно Европейската регулаторна рамка в областта на електронните съобщения. В рамките на събитието е подготвена и презентация на тема „Развитие и надграждане на Националната система 112 с нови функционалности и услуги”.

11 февруари е обявен за Европейски ден на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 със Съвместна тристранна декларация на ЕК, Европейския Парламент и Съвета от 2009 г. и се чества официално в страните-членки от Общността.

 

 

 

Изображения

 10 февруари 2019 | 10:24