МВР

Пресцентър

 

10 август 2017

Министър Валентин Радев представи приоритетите, по които МВР работи в изпълнение на Управленската програма на правителството в частта „Обществен ред и сигурност“

Основните от тях са повишаването на сигурността на страната, миграционната политика и борбата с тероризма

 

Вътрешният министър поясни, че във връзка с приоритета за повишаване на сигурността на страната – минимизиране на рисковете и неутрализиране опасностите на националната сигурност, със заповед на министър-председателя е създадена работна група, със задача да изработи стратегия до края на октомври и да очертае график за изпълнение на останалите мерки, свързани с този приоритет.

По стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма е одобрен план от Съвета за сигурност на МС, допълни министър Радев.

Миграционна политика, недопускане и връщане на незаконни мигранти е вторият приоритет в нашата програма. От началото на тази година се прилага план за осъществяване политиката за връщане на незаконни мигранти.като през тази година  регулярно се осъществява връщане на граждани на Афганистан и на Ирак. Той отбеляза факта, че това са чужденци, които са получили отказ, не са получили международна закрила, включително и от съда. „Едва тогава ги връщаме и изпълняваме тази мярка регулярно“.

Друга цел към този приоритет е повишаването на капацитета за охраната на границата. Министърът припомни, че  след срещи с Димитрис Аврамопулос, европейски комисар по въпросите за миграцията, вътрешните работи и гражданството преди месец и половина, и разговори, проведени от премиера с Европа бе постигнато удължаване на срока за усвояване на 160-те млн.евро европейска солидарна помощ до октомври следващата година. Има реализирани проекти и сключени договори за доставка на различни видове техническо оборудване за служителите отговорни за охраната на границата и противодействието на миграционния натиск. Към момента общо по двата фонда са договорeни 57 087 659 евро, или това са 34,44% от общата стойност на проектите. В процес на провеждане са 36 процедури за възлагане на обществени поръчки  на обща стойност 15 375 886,07 евро, а други 41 процедури на обща стойност 32 416 918,47 евро са в процес на подготовка. В процедури по обжалване в КЗК и ВАС са 8 процедури на обща стойност 30 178 023,00 евро. Вътрешният министър допълни, че друга стъпка в тази посока е осигуряването на  капацитета при първоначален прием на чужденци. На финален етап е преобразуването на транзитен център – с. Пъстрогор на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) от отворен към затворен тип център за предоставяне на убежище, предстои това да се случи и за  Харманли.

Като трети приоритет на министерството министър Радев посочи противодействието на тероризма, организираната престъпност и корупцията. Основна насока на работа на превантивната дейност е насочена към ГДБОП, основава се най-вече на ефективен и бърз обмен на информация между отговорните институции у нас, и с партньорските служби. Тероризмът, борбата с организираната престъпност и незаконната миграция в Европа са изведени като приоритет за 2018 -2021 г. Възползваме се активно от капацитета на други наши партньори Евроджъст, Фронтекс, Интерпол, Сикрет сървис, не на последно място СЕЛЕК в Букурещ, като регионален и балкански оперативен център, чрез който се координират полицейски разследвания и операции в Югоизточна Европа. Вътрешният министър се спря и на друга предприета мярка към този приоритет - за ефективно противодействие на престъпните структури в извършването на телефонни измами. Той припомни, че с оглед на ефективността от противодействието на този вид престъпления от началото на 2017 г. в ГД „Национална полиция“ е сформиран самостоятелен отдел „Измами“, като в ОДМВР – Плевен, Русе и Велико Търново, на чиито територии са концентриране подобен вид престъпления, са обособени аналогични самостоятелни звена. В аванс министърът съобщи за предстоящо сформиране на съвместна работна група от представители на прокуратурата, ГДНП и Националната следствена служба, която да извърши задълбочен анализ и да предложи ефективни мерки за противодействие на този вид престъпления. Той обърна специално внимание и на предприетите мерки, свързани със засечена тенденция на закупуване на СИМ карти от Румъния, които се използват у нас. „Влязохме в тесни контакти с нашите партньори, имаме напредък, надяваме се, че ще прекъснем и този бич.“

Друга мярка в посока на този приоритет е въвеждането на интегриран подход за провеждане на комлексни дeйствия по противодействие на трафика на хора. България е сред първите държави, които се включват в изработването и прилагането на световните стандарти за този вид престъпления. Едни от съвременните модели за ефективното противодействие са съвместните екипи за разследване, не само вътре в държавата, но и с партньорските служби -  много добър пример, който постоянно върши работа.

Противодействието на киберпрестъпността е предизвикателство, както на национално, така и на международно ниво. То е сред мерките по този приоритет, като е поето основно от ГДБОП. Главната дирекция извърша задълбочен мониторинг на интернет пространството като наблюдава различни социални мрежи, поясни вътрешният министър с уточнението, че  при поява на материали с незаконно съдържание, те веднага биват премахвани. ГДБОП осъществява също и координация с Европол в рамките на изградените вече връзки с европейския център за киберпрестъпност. Трайно е партньорството на дирекцията и с американските служби за сигурност.

Следваща мярка е създадена организация за ефективно разследване на всеки установен случай на корупционно поведение. В доклада на Европейската комисия в рамките на  Механизма за сътрудничество и оценка, публикуван в началото на 2017 г, се подчертава, че България продължава да е сред държавите-членки на ЕС с най-високи равнища на възприятие за корупция. През 2015 г. е приета и днес работим в МВР по Концепция за противодействие на корупцията 2016 -2020. Основни акценти в документа са обучение, превенция и правоприлагане. Част от усилията са насочени към повишаване на капацитета на Академията на МВР с цел постигане на ефективност в обучението. В тази връзка министър Радев припомни и вече доставените нови автомобили с технически устройства. Той подчерта, че с приемането на изцяло нов антикорупционен закон, в който законодателно да бъдат дефинирани понятията „корупция“, „корупционно поведение и действие“, с очертаване на кръга на възможните субекти,  ще се реши този проблем.

Противодействието на корупционните прояви за изпирането на пари, е следваща мярка в контекста на приоритета. Основен акцент в дейността на ГДБОП е противодействието на организирани престъпни групи, извършващи престъпления срещу данъчната, паричната и осигурителната система на територията на страната и/или на няколко държави-членки на ЕС. Министър Радев обърна внимание, че при този вид престъпления основният риск е свързан с пълното или частичното избягване установяването и плащането на акциз и/или ДДС. Той поясни, че в резултат на предприетите мерки, контрабандата на тютюн и тютюневи изделия, незаконното производство и разпространението им без платен акциз, нелегалното разпространение на цигари на територията на България е достигнало до едно от най-ниските си нива, което бе потвърдено от международни и национални компании, производители на тютюневи изделия.

Четвърти приоритет за МВР в контекста на управленската програма е подобрено и координирано противодействие и превенция на конвенционалната престъпност. В тази връзка е предприето преразпределяне на кадровия ресурс с цел увеличаване присъствието на униформения полицейски състав в малки и средно големи населени места чрез назначаване поне на 1000 униформени служители в полиция и жандармерия на свободни длъжности по незает щат. Министър Радев посочи данни към днешна дата – 778 нови полицейски служители са назначени в първите седем месеца до 8 август. Те са изпратени на курс за първоначална подготовка,  който ще приключи в началото на есента. За същия период за 2016 година са назначени 197 полицейски служители. Вътрешният министър добави, че за същия период са назначени и 228 пожарникари. Това е доказателство, че има желаещи да работят в МВР, заяви вътрешният министър и като пример посочи, че  само за девет места в Пловдив кандидатстват 120 човека.

Друга мярка е изготвянето на проект на Закон за частната охранителна дейност. Като проект той е приет с решение на Министерски съвет на 2 август, очакванията са Народното събрание да го приеме до края на годината.

Очаква се и предприемане на законодателна промяна в Закона за Министерството на вътрешните работи за осигуряване на служители по трудово правоотношение, назначени на длъжност сътрудник охрана в малките областни дирекции и районни управления на МВР за оказване на съдействие при опазването на обществения ред в малките населени места. Министърът съобщи, че през тази седмица ще излезе решение на МС за одобряване на промени в закона за МВР, с които ще могат да се назначат лица по трудово правоотношение на длъжност сътрудник.

Друга мярка е осигуряването на финансиране по бюджета на МВР за съответната година за поетапна подмяна на автомобилния парк на униформената полиция, както и за подмяна на екипирането на охранителната полиция и жандармерията и т.н. Това е постоянна мярка, подчерта министърът.Ще настояваме постоянно за още средства в бюджета за екипировка и  преоборудване, заяви той и припомни, че тази година, благодарение на предишното редовно правителство и министър Бъчварова, 278 автомобила са предадени на служителите и те работят с тях. Разбира се и още такива автомобили ще бъдат закупени, както и автомобили с висока проходимост за гранична полиция.

Постигане на пълно покритие на цялата страна по общини за видеонаблюдение на основните артерии с криминогенен потенциал е другата задача, свързана с този приоритет. Имаме карта за криминогенната обстановка, знаем и местата с най-голяма концентрация, обясни министър Радев. МВР е изготвило насоки, с които общините да се съобразяват с изграждането на техните системи за видеонаблюдение, така че в последствие да бъдат изведени към най-близкото полицейско управление. МВР оказва съдействие и изпраща експерти там, където са поискали помощ, например в Бургас , Пловдив, Кюстендил, Пазарджик ,Стара Загора ,Велико Търново .

Като следваща мярка министър Радев посочи постигането на двойно увеличаване на годишния капацитет на Академията на МВР  за обучение на служители от 1000 на 2000. В процес на изготвяне е и стратегия за подобряване на  центровете  в Пазарджик, Казанлък и Варна.

Ефективната защита на населението от бедствия и аварии, регламентирането на отношенията между доброволците и органите на централна и местна власт, завършване на техническото преоборудване на пожарните и спасителните екипи с европейски средства също е сред мерките. Към този момент в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ са в процес на изпълнение 37 проекта, финансирани по 9 европейски програми. Продължава изграждането на доброволните формирования с конкретен график за формирането им в общини с население до 20 000 жители, така както е предвидено по закон, съобщи вътрешният министър. МВР работи в посока  подпомагане на общините за изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации. Към момента в 205 от общо 265 общини са създадени доброволни формирования. В тях членуват около 2800 доброволци. Тенденцията е до 2020 година числеността им да достигне 5000 човека. Министърът посочи, че последното доброволно формирование  е регистрирано миналата седмица във Видин. Осигуряването на финансиране по бюджета на МВР за съответната година за пълна подмяна на екипировката, свързана с личната защита на пожарникарите и спасителите е на вниманието на ръководството. Има утвърдени за т.г. по бюджет на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ 200 хил. лева за закупуване на лични предпазни средства – топлозащитно облекло /полушуба и панталон/. Обществената поръчка вече е обявена. Предвижда се с тези пари да бъдат закупени до 350 комплекта облекло.

Следващ - Изграждане на полицейски офиси за обслужване на граждани в ОДМВР и във всички РУП с цел бързо обслужване на гражданите, предоставяне на електронни услуги и издаване на всички служебни документи – става въпрос за подобряване на административните услуги в МВР. Над 160 са тези услуги, които предлага министерството. 34 услуги вече сме електронизирали, работи се активно, въпреки трудностите, за увеличаване на броя им.

Последна мярка - Засилване на контролната дейност върху участниците в движението по пътищата. Знаете, че е променен Закона за движение по пътищата – припомни министърът. Два пъти вдигнахме глобите за нарушения на правилата за движение; въвеждане на нов вид принудителни административни мерки за спиране от движение и прекратяване регистрацията на МПС, както и изземване на табели с регистрационен номер, въведено е понятието „Нов водач“ и т.н. Вече има успехи, но продължава работата в тази насока. Увеличаване на броя на стационарните и мобилните камери за контрол на пътя - в тази връзка е създадена организация за обявяването на обществена поръчка с предмет „Доставка на 15 стационарни уреди за осъществяване на контрол на скоростта. Има още една за 56. Сключен е договор от 31.07.2017 г. за преработка и оборудване на 65 мобилни системи за контрол на пътното движение TFR1-M за контрол на скоростните режими в тъмната част на денонощието. Предстои подписване на договор със спечелилия поръчка за  28 стационарно преносими уреда за осъществяване на контрол на пътното движение.

Министър Валентин Радев обърна специално внимание на предприетото изграждане и внедряване на Единен център за обработка на нарушенията. Стартирана е обществена поръчка, като целта е осигуряване на възможност чрез тази платформа да се свържат всички камери за скорост на територията на страната и чрез нея да се обменя и съхранява информацията. Важна мярка към това е и приемането на законодателни промени за отмяна на действащия Закон за движение по пътищата, който е от 1999 г. Той поясни, че след среща при премиера е взето решение този закон да се замени с два нови. Създадена е работна група, която да работи по проекта. По думите му това може да се случи до края на годината, периодът за изработването е дълъг, необходимо е технологично време, както и обществено обсъждане.

 

Изображения

 10 август 2017 | 16:55