МВР

Пресцентър

 

13 март 2018

ОД МВР Монтана отчете резултатите за дейността си през 2017 г.

 

Гости на отчет-анализа бяха директорът на ГДБОП гл. комисар Ивайло Спиридонов, административният ръководител на Окръжна прокуратура Нина Борисова и директорът на РДПБЗН Монтана комисар Венцислав Райков. Те поздравиха служителите на областната дирекция за постигнатите резултати и високата ефективност на полицейската дейност. Прокурор Борисова отбеляза, че образуваните досъдебни производства по по-голямата част от разкритите престъпления са приключили успешно. За това говори статистиката на прокуратурата. За добрата работа на оперативните и на разследващите органи говори фактът, че по 989 разкрити престъпления са внесени 825 обвинителни актове. Това нарежда Монтана на първо място в апелативния район по повишаване на внесените в съда обвинителни актове. Впечатлен съм от големия брой на бързите и незабавните производства, които дават възможност за бързо правораздаване, допълни директорът на ГДБОП гл. комисар Ивайло Спиридонов. Той акцентира върху подобряването на организацията на оперативната работа, препоръча да се положат и по-сериозни усилия при разкриването на палежите и латентната престъпност – предимно престъпленията, свързани с наркотици.

През 2017 г. нивото на разкриваемост на регистрираните престъпления на територията на ОД МВР Монтана се е повишило с 2,5% /48,01%/ в сравнение с предходната година.

Увеличеното полицейското присъствие и положените от полицейските органи усилия са довели до намаляване на битовата престъпност с 10% в малките населени места. Намаление с 19% е постигнато и при противодействието на кражбите.

През годината в областта са регистрирани 2 убийства на битова основа, като и 2-те са разкрити.

ОД МВР Монтана отчита 200% увеличение на административно-наказателната дейност. През 2017 г. инспекторският състав, прилагайки полицейските си правомощия, са съставили 11 878 акта.

През 2017 г. в ОДМВР- Монтана и принадлежащите й РУ е проведено разследване по 4361 досъдебни производства срещу 4389 досъдебни производства за 2016 г. Общият брой на новообразуваните досъдебни производства през 2017 г. е 2340 срещу 2257 за 2016 г. От всички разследвани досъдебни производства незабавните производства са 27 срещу 19  за 2016 г.  Бързите производства са 354 срещу 167 за 2016 г. Налице е  драстично  увеличение с  повече от 100%.

През годината продължи реализирането на програмата ,,Детско полицейско управление". На територията на ОДМВР Монтана работят общо 11 детски полицейски управления, в които са обхванати около 270 деца.  По Механизма за съвместна работа между институциите по обхващане и задържане на децата в училищата през учебната 2017/2018 г. в училищата в област Монтана са върнати 210 деца.

Изображения

 15 август 2018 | 07:35