МВР

Пресцентър

 

15 октомври 2020

Работна среща с министрите на вътрешните работи на България и Република Северна Македония

​Министър Христо Терзийски участва в среща на министрите на вътрешните работи в рамките на Берлинския процес, на която домакин е Република Северна Македония

Двамата министри изразиха задоволство от установеното отлично сътрудничество между  вътрешните министерства на Република България и Република Северна Македония, което допринася за успешното справяне с  предизвикателствата. Министър Оливер Спасовски подчерта доброто взаимодействие и между полицейските структури на всички равнища, особено в областта на граничните операции. Като изключително положителен пример за партньорство той посочи резултатността от Съвместния контактен център за полицейско и митническо сътрудничество, който  работи от много години и продължи да изпълнява своите задължения и по време на пандемията от Ковид-19. Освен чрез центъра, редовен обмен на информация се извършва и по вече установените канали за обмен, като Европол, Интерпол, както и посредством членството в международни организации, инициативи, споразумения, конвенции, коментира министър Спасовски. Българският вътрешен министър също сподели високата оценка  на съвместната работа в областта на гранично-полицейското сътрудничество, включително в контекста на пандемията, борбата с трансграничната престъпност, противодействието на корупцията и други. Министър Терзийски заяви готовност за задълбочаване на контактите на всички професионални нива и още по-активно и резултатно взаимодействие по всички теми от взаимен интерес. Той изрази увереност, че срещата  на министрите на вътрешните работи в рамките на Берлинския процес ще е конструктивна и успешна и ще подчертае още веднъж засиления ангажимент към сигурността в региона на Западните Балкани.
Българският вътрешен министър отправи покана към колегата си за посещение в страната ни.

 

За първи път в историята на Берлинския процес през настоящата година има съвместно председателство на държава-членка на Европейския съюз и държава от региона на Западните Балкани, което може да се възприеме като символ на по-засиления ангажимент от страна на региона към процеса. Берлинският процес, стартиран през 2014 г. като инициатива на правителството на ФР Германия, е единственият процес на най-високо политическо ниво, който се фокусира изключително върху шестте държави от Западните Балкани, които не са членки на Европейския съюз. Форматът дава необходимия тласък за подготовката на тези държави за бъдещо членство в ЕС, като се обръща внимание и на някои от ключовите структурни проблеми в региона.

Изображения

 15 октомври 2020 | 17:26