МВР

Пресцентър

 

12 септември 2017

Редовно заседание на Съвета за социално партньорство

 

Под председателството на заместник-министъра на вътрешните работи Стефан Балабанов, Съветът за социално партньорство проведе днес поредното си редовно заседание. Присъстваха представители на седемте синдиката в МВР - Синдикалната федерация на служителите в МВР, Националния синдикат на гражданската администрация в МВР, Сдружение „Синдикат на служителите в МВР”, Сдружение синдикален алианс „Сигурност”, Сдружение „Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”, Националния полицейски синдикат и Национален синдикат „Полиция” - Хасково.

Срещата се проведе по определения дневен ред, като партньорите се обединиха около становището, че към този момент няма да бъде обсъждана идеята за изцяло нов Закон за Министерството на вътрешните работи. В рамките на заседанието бяха разгледани текстове от настоящия закон, по отношение на които синдикалните организации са направили предложения за изменения. В интерес на доброто партньорство страните се споразумяха за балансирано приемане на промени, за които да бъдат внесени предложения. Намерен бе общ език и за необходимостта от ефективен механизъм за стимулиране на състава на министерството. Дискутирани бяха правилата за формиране на работната заплата и други мерки за повишаване на чувството за сигурност на полицаите и пожарникарите, включително в контекста на доставките на униформено облекло. В този смисъл ще бъде търсен опит и от други европейски държави.

Заместник-министър Балабанов уточни, че всички предложения, направени в рамките на заседанието, ще бъдат разгледани в най кратък срок. По време на разговорите бе представена експертна оценка за необходимите допълнителни средства, както и за съществуващата законова пречка увеличението да бъде направено със задна дата. Заместник вътрешният министър отново подчерта, че увеличението на възнагражденията е въпрос на възможности на бюджета и на държавата. Тепърва предстои обсъждане на бюджета за следващата година.

 

Изображения

 13 септември 2017 | 09:01