МВР

Пресцентър

 

07 ноември 2019

Редовно заседание на Съвета за социално партньорство

Под председателството на заместник-министъра на вътрешните работи Стефан Балабанов, днес се проведе редовно заседание на Съвета за социално партньорство. Присъстваха представители на синдикалните организации в МВР и ръководители на дирекции в министерството.

На срещата бeше обсъдена информация за извършеното до момента по разработването и въвеждането на нови модели униформени облекла за служителите на МВР, както и по провеждането на обществени поръчки за предоставяне на защитни облекла и лични предпазни средства на служителите на ГДПБЗН.

В рамките на заседанието участниците единодушно решиха в съкратени срокове да се проведат кръг от разговори, на които да бъдат обсъдени предложенията за изменение и допълнение на Правилата за организация и дейността на Съвета за социално партньорство в МВР, както и общия проект на Колективен трудов договор.

Изображения

 07 ноември 2019 | 16:42