МВР

Пресцентър

 

10 юни 2021

Учение за предотвратяване на пожари в трансграничния регион бе проведено в Царево

 

Съвместно трансгранично учение по проекта „Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион – предотвратяване на пожари”, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция” 2014 – 2020 г., бе проведено днес в Царево.

Целта на тренировката е повишаване капацитета на местните институции и експерти за работа от двете страни на границата в ситуация на горски пожар и проверка на готовността и взаимодействието на реагиращите сили. Проверена бе комуникацията между различните  структури в системата на МВР и с външните партньори. Тествани бяха и системите за оповестяване на населението във връзка с възникналия учебен пожар. Реално задействана бе новоизградената сиренна система в Царево, Ахтопол и с. Лозенец по предварителен трансграничен сценарий за бедствие и потушаване на пожара с помощта на турски екипи.

В учението участваха служители от различни звена в системата на МВР, държавните горски стопанства „Царево” и „Кости”, Природен парк „Странджа“, Община Царево, доброволни формирования на община Царево и екип от Държавно лесничейство – Визе, Република Турция.

Продължителността на трансграничния проект е 24 месеца, като общата му стойност е 581 524.57 евро. Основните цели са засилване на превенцията и управлението на риска, както и укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция.


Изображения

 10 юни 2021 | 17:38