МВР

Пресцентър

 

31 март 2020

Стартира нова платформа за набиране на доброволци

Всеки, който желае да помогне за преодоляване на разпространението на COVID-19, може да се регистрира на адрес https://www.dobrovolets.bg/

Платформата е разработена безвъзмездно от компанията „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“, със съдействието на МВР, в подкрепа на Националния оперативен щаб. Проектът е реализиран след проучване на добрите световни практики, които биха могли да се използват. Фокусът е паднал върху държави, които се справят добре в борбата с коронавируса с помощта и на добре изградена и работеща структура от доброволци. По своята същност платформата е централизирано място, където желаещите могат да влязат и да се регистрират. Приложен е и линк към DMS кампанията, където всеки може да я подпомогне финансово.

Платформата ще се надгражда според допълнителните изисквания, които се появяват заради динамичната обстановка.

Трите направления с особено голяма натовареност са дефинирани с оперативния щаб. Доброволците могат да се включат в подкрепа на лечебните заведения, на социалните служби и Регионалните здравни инспекции. 

Сформираният състав от доброволци ще се координира от директора на ГДПБЗН гл.комисар Николай Николов, по разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов. Доброволците ще бъдат инструктирани и съответно-оборудвани за изпълнението на съответните задачи.

Изображения

 31 март 2020 | 13:47