МВР

МВР ИП

 

Стартират обученията по Модул "Подбор и кариерно развитие" по проект "Новият полицейски лидер"

11 авг 2014

Обученията са двудневни и ще се провеждат под формата на интерактивни семинари. Първите две обучения ще стартират през месец август в к.к. "Боровец", както следва:


 -на 15 и 16.08.2014 г.
 -на 22 и 23.08.2014 г.

Служителите преминали през обученията по модул "Лидерски стил и мотивация" ще бъдат обучени и по този модул.

Основните теми, застъпени по модул "Подбор и кариерно развитие" са:


 -Цели и функции на психологичния подбор;
 -Философия на изработване на критерии за психологична пригодност за постъпване на държавна служба в МВР. Методи за оценка на психологичната пригодност;
 -Нормативна база. Правно-нормативни аспекти на отговорността на конкурсната комисия;
 -Същност и структура на интервюто. Психологично заключение – структура, значение, прогноза;
 -Роля и място на заключителното интервю в конкурсната процедура.

 

 23 май 2017 | 18:08