МВР

МВР ИП

 

22 юли 2014

Представяне на проект „Новият полицейски лидер” на регионална информационна среща в хотел „Атлантис” - Бургас

На 16.07.2014 г. в конферентната зала на хотел „Атлантис” - Бургас се проведе регионална информационна среща, на която психолози от група “Лаборатория-Бургас” при Института по психология - МВР презентираха целите, изпълнените до момента и предстоящи дейности по проект „Новият полицейски лидер”. Той се реализира от Института по психология на МВР с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.„Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-06.


Срещата беше открита с приветствие от г-н Калоян Калоянов, ВНД Директор ОДМВР Бургас, който  посочи, че дейността на служителите от МВР е насочена приоритетно към това да направят живота на гражданите по-сигурен, по-спокоен и в този контекст проект „Новият полицейски лидер” е още една възможност за постигане на по-устойчиви резултати в разследването и разкриването на престъпления. Той изрази увереност, че предстоящите интерактивни обучения ще дадат необходимите познания на служителите на средно управленско ниво от ОДМВР Бургас да се утвърдят и развиват като успешни лидери.


На информационното събитие присъстваха над 90 човека – ръководни служители от ОДМВР Бургас, ОУ ПБЗН, РДГП, СПУ и РЦ 112 – Бургас, ОДМВР Сливен, както и от партньорски професионални организации: Център за превенция на престъпността и насилието,  психолози, работещи в сферата на образованието в Бургас и др.


Срещата протече при голям интерес и беше широко отразена от журналисти, представители на централни и местни медии.

Изображения

 23 май 2017 | 18:08