МВР

МВР ИП

 

04 ноември 2014

Презентиране на проект "Новият полицейски лидер" на VII – я Национален конгрес по психология

В рамките на VII – я Национален конгрес по психология, организиран от Дружеството на психолозите в България, представители на Института по психология - МВР взеха участие с доклади и презентации. На научен симпозиум, част от конгресната програма, беше представен проект „Новият полицейски лидер“. Водещите на симпозиума, Аделина Тодоровска, Любка Христова и Александър Александров, представиха организационни и съдържателни аспекти на проекта. Презентациите, на теми: „Новият полицейски лидер – един проект за ефективно управление на организации в сферата на сигурността“, „Философия на обучителния процес на проекта“ и „Използване на психологични методи в криминалното разследване“ предизвикаха интерес и породиха дискусии сред аудиторията.

 
В програмата на научна секция „Юридическа и криминална психология“, с доклади на теми: „Специфика на психологическата работа с граждани от трети държави в специалните домове за временно настаняване на чужденци при Дирекция „Миграция“ - МВР“ и „Психологически предпоставки за организационна промяна в МВР“, се включиха Силвия Стоянова и Яблена Христова. Предвид актуалността на дискутирания в разработката на Силвия Стоянова проблем, свързан с работата на психолога в МВР с имигранти, докладът привлече внимание и беше повод за въпроси и коментари.

Изображения

 23 май 2017 | 18:08