МВР

МВР ИП

 

Стартират обученията по Модул 3 от реализацията на Дейност 4 по проект „Новият полицейски лидер”, рег. № КБ 12-22-1-1/23.01.2013 г., реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС ч...

10 окт 2014

Стартират обученията по Модул 3 от реализацията на Дейност 4 по проект „Новият полицейски лидер”, рег. № КБ 12-22-1-1/23.01.2013 г., реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

Темата на модула е „Психологични аспекти на управлението при разследването на криминални престъпления и овладяването на кризи” и е насочен към ръководни служители и експерти, чиито професионални ангажименти са свързани с ОИД. В рамките на обученията служителите ще разширят своята обща и специализирана психологична култура и ще придобият представа за практическото приложение на криминалната психология при разследване на престъпления и овладяване на критични инциденти.

 23 май 2017 | 18:08