МВР

МВР ИП

 

Конкурс за назначаване на държавна служба в Институт по психология - МВР

05 мар 2021

Конкурс за назначаване на държавна служба в Институт по психология - МВР

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Институт по психология - МВР за вакантна изпълнителска длъжност, за която не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка,
ОТДЕЛ „ОПЕРАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ“
сектор „Криминална психология“
- специалист VI - I степен - 1 (една) вакантна длъжност.


Прикачени документи ip_1955 (2)   (doc - 71,00KB) - 05 мар 2021 14:18
Списък на допуснатите кандидати_1955   (docx - 47,00KB) - 13 май 2021 13:13
първа част ПИ_1955   (doc - 132,00KB) - 13 май 2021 13:13
втора част ПИ_1955_   (doc - 264,00KB) - 13 май 2021 13:13
Заключително_1955   (doc - 225,00KB) - 13 май 2021 13:14

 31 май 2021 | 15:01