МВР

МВР ИП

 

ОБЯВЛЕНИЕ за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Институт по психология – МВР

09 фев 2018

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 8121К-74/08.01.2018 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в сектор „Психодиагностични изследвания“ към отдел „Професионална психодиагностика“ при Институт по психология – МВР.
Прикачени документи Рег. № 8121р-843/15.01.2018 г.   (doc - 77,00KB) - 09 фев 2018 10:13
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати   (doc - 66,00KB) - 09 фев 2018 10:15

 09 февруари 2018 | 10:15