МВР

МВР ИП

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 /една/ вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в сектор "Психодиагностични изследвания" при Институт по психология – МВР

21 мар 2019

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 8121К-6722/07.03.2019 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за 1 /една/ вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в сектор ,,Психодиагностични изследвания” към отдел „Професионална психодиагностика” при Институт по психология – МВР, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 4.
Прикачени документи ip_6722_4892   (doc - 72,00KB) - 21 мар 2019 13:33

 21 март 2019 | 13:40