МВР

МВР ИП

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 2 /две/ вакантни длъжности СТАРШИ ЕКСПЕРТ в сектор КПСПП при Институт по психология – МВР

21 мар 2019

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и чл. 15  от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 8121К-6706/07.03.2019 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за 2 /две/ вакантни длъжности СТАРШИ ЕКСПЕРТ в сектор ,,Консултативна психология и специализирана психологична подготовка” към отдел „Психологично осигуряване на структури на МВР” при Институт по психология – МВР, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 4.
Прикачени документи ip_6706_4893   (doc - 73,00KB) - 21 мар 2019 13:37

 21 март 2019 | 13:38