МВР

МВР ИП

 

Обявление за назначаване на държавна служба в Институт по психология - МВР

05 мар 2021

Обявление за назначаване на държавна служба в Институт по психология - МВР

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Институт по психология - МВР за вакантни изпълнителски длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка,
1.  ОТДЕЛ „ОПЕРАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ“
1.1. сектор „Лаборатория - гр. Варна“
- специалист VI - IV степен - 1 (една) вакантна длъжност;
- специалист VI - IV степен (ОДМВР-Силистра) - 1 (една) вакантна длъжност.
1.2. сектор „Лаборатория - гр. Плевен“
- специалист VI - IV степен (ОДМВР-Ловеч) - 1 (една) вакантна длъжност.


Прикачени документи ip_1953 (1)   (doc - 72,00KB) - 05 мар 2021 14:14
Списък на допуснатите кандидати_1953   (docx - 49,00KB) - 13 май 2021 13:12
Протокол за допуснат кандидат по жалба_1953   (docx - 44,00KB) - 13 май 2021 13:12
Протокол за първа част ПИ_1953_ 2021   (doc - 145,00KB) - 13 май 2021 13:12
втора част ПИ_1953_2021_1   (doc - 286,00KB) - 31 май 2021 15:05

 31 май 2021 | 15:05