МВР

МВР ИП

 

ОБЯВЛЕНИЕ за 7 (седем) вакантни длъжности "СПЕЦИАЛИСТ" в Институт по психология - МВР

26 мар 2018

Със заповед №  8121К - 5223/21.03.2018 г. на министъра на вътрешните работи и на основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи, е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Институт по психология - МВР за вакантни изпълнителски длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

Прикачени документи Заповед рег. № 8121К - 5223/21.03.2018 г.   (docx - 22,00KB) - 26 мар 2018 11:25
Протокол   (doc - 178,00KB) - 15 май 2018 14:58

 15 май 2018 | 14:58