МВР

МВР ИП

 

Процедура по Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР

12 авг 2014

 

Процедурата за постъпване на държавна служба в МВР е регламентирана със Закона за МВР. Изискванията, условията и редът за постъпване на държавна служба в МВР се уреждат с Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г., обнародвана в Държавен вестник, бр. 64 от 05.08.2014 г.


За назначаване на държавна служба в МВР се провежда конкурс.
Конкурсната процедура се състои от три етапа:

1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ;
2. ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ;
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ
Кандидатите за заемане на длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, не се явяват на етап "ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ".

Етапите на конкурса имат елиминаторен характер и се провеждат по специализирани методики .ПРОЦЕДУРА

Етап "ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ" от конкурсната процедура  се провежда в Института по психология на МВР – София и неговите лаборатории в страната – в Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Благоевград и Монтана. Психологичното изследване се състои от две части (тестово изследване и психодиагностично интервю), които се провеждат в  отделни дни съобразно нормативно установен ред и предварително изготвени графици.

 
Прикачени документи Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г.   (rtf - 643,00KB) - 25 окт 2017 08:32

 25 октомври 2017 | 08:32