МВР

МВР ИП

 

ВАЖНО: Предупреждение към кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР

12 авг 2014


В последно време се появиха измамни интернет сайтове и „консултантски услуги”, които под една или друга форма обещават на кандидатите за държавна служба в МВР, че срещу заплащане ще повишат шансовете си за успешно преминаване на психологическите тестове за МВР.

Институтът по психология – МВР не е оторизирал лица или фирми да извършват подобни дейности. Методологията и тестовете, които се използват от ИП-МВР са специално разработени и адаптирани за конкретните им приложения и са обект на защита от Закона за авторското право и сходните му права. Технологичните детайли по отношение на тяхното прилагане са конфиденциална информация.

Опитът на ИП-МВР с кандидати, подготвяни по този начин показва, че шансовете им да получат по-благоприятна оценка често намаляват, заради дадени погрешни съвети.
Предупреждаваме потенциалните кандидати за държавна служба в МВР, че заплащат за подобни „услуги” на свой собствен риск.

 

 23 май 2017 | 18:08