МВР

МВР ИП

 

Препоръки към изследваните лица

12 авг 2014

Препоръки към изследваните лица


Препоръчително е в деня на провеждането на етап "Психологично изследване" кандидатите да бъдат добре отпочинали, да са спокойни и в добра кондиция, а при попълването на тестовите методики и по време на психодиагностичното интервю – да бъдат концентрирани и искрени в своите отговори.

Провеждането на етап "Психологично изследване" изисква кандидатите да спазват реда на психодиагностичната процедура и конкретните инструкции, давани от психолозите. При работа с тестовите методики всеки кандидат е длъжен самостоятелно да отбелязва отговорите си в предоставените листове за отговори. Нарушаването на тестовите условия и правилата за провеждане на етап "Психологично изследване" е основание за отстраняване от изследването и прекратяване участието на кандидата в конкретния конкурс.

 


 

 23 май 2017 | 18:08