МВР

МВР ИП

 

02 март 2021

ОБЯВА ЗА ПРОЛЕТНАТА СЕСИЯ НА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА НА ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ-МВР

ОБЯВА ЗА ПРОЛЕТНАТА СЕСИЯ НА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА НА ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ-МВР

 

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 

Стажът е едномесечен, неплатен и ще се проведе за периода от 01.04.2021 г. до 29.04.2021 г.

В него могат да вземат участие всички български граждани - студенти в български или чуждестранни висши училища, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. За обявената стажантска позиция ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се в специалност „Психология”, студенти в трети и четвърти курс.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.                              

Съгласно вътрешните правила на МВР, студентите, кандидатстващи за провеждане на стаж в МВР, предоставят следните документи:

 1. Заявление за провеждане на стаж до директора на Институт по психология - МВР (попълва се на място при подаване на документите);

 2. Автобиография (CV) - формат Europass;

 3. Документ от висшето училище, удостоверяващ студентското положение на стажанта. При документ, издаден от чуждестранно висше училище, се прилага лицензиран превод на същия на български език.

   

  ЗАБЕЛЕЖКА: Документите ще се приемат само при пълен набор от гореописаните и след направена регистрация и кандидатстване за стажантска позиция в Портала за студентски стажове в държавната администрация: www.staj.government.bg.

  Документите могат да бъдат предадени в Институт по психология - МВР - гр. София, ул. „Балша“ №10, на следните служители от ИП - МВР: г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862  и г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856.

  Класирането на кандидатите ще се извърши по документи и интервю.

   

  ІІІ. СРОКОВЕ.

 1. Прием на документи: 08 - 25 март 2021 г.

 2. Селекция на кандидатите по документи и покана за интервю – 26 март 2021 г.

 3. Провеждане на интервюта - 29 март 2021 г.

 4. Класиране в Портала: 30 март 2020 г.

 5. Начало на стажа: 01 април 2021 г.

   

  ІV. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862 и г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856.

   

   


Изображения

 04 март 2021 | 13:23