МВР

МВР ИП

 

Екип


e05e5050-logoopacjpgafef0f3c-npl_logajpg


Срок за изпълнение: 30 месеца (23.01.2013 – 23.07.2015)
Бюджет: 2 499 518, 19 лв.
Бенефициент: Институт по психология - МВР

 

 

Ръководител

Даниела Николова

зам.-директор на Институт по психология – МВР

сл.тел.: 02/98 25 877,

факс: 02/952 13 38,

e-mail: [email protected]

Координатор

Мария Червенкова

Институт по психология – МВР

сл.тел.: 02/98 22 096,

факс: 02/952 13 38,

e-mail: [email protected]

 

 

РЪКОВОДИТЕЛИ КОМПОНЕНТИ:

Дейност 1. Проучване на ефективни практики за подбор, кариерно развитие, лидерство и мотивация: Даниела Николова, зам.-директор на Институт по психология-МВР

Дейност 2. Разработване на обучителни програми – Аделина Тодоровска, началник сектор „Консултативна психология”

Дейност 3. Обучение на обучители - Аделина Тодоровска, началник сектор „Консултативна психология”

Дейност 4. Обучение на целевите групи – Даниела Кимова, психолог в сектор "Психодиагностични изследвания";

Дейност 5. Изграждане на Автоматична обработка и трансфер на емпирични данни и дистанционно обучение (АОТЕДДО) платформа – Валери Тодоров, началник сектор „Специализирана психологична подготовка и емпирични изследвания”;

Дейност 6: Технологично осигуряване на проекта - Валери Тодоров, началник сектор „Специализирана психологична подготовка и емпирични изследвания”;

Дейност 7: Информация и публичност – Даниела Кимова, психолог в сектор "Психодиагностични изследвания";

Дейност 8: Одит – Даниела Кимова, психолог в сектор "Психодиагностични изследвания".

 

 

Гл. счетоводител на проекта - Иванка Червенкова, гл.счетоводител в АД „Планиране и управление на бюджета”-МВР;

 

Регулярна координация по изпълнението на проекта - Димитър Георгиев, експерт в АД „Международни проекти”-МВР