МВР

ОД Разград

 

Полицейски инспектори в РУ "Полиция"-Кубрат - трети район

 

 

Трети район - включва селата Сеслав, Юпер, Звънарци, Божурово, Бисерци, Тертер и Мъдрево

Младши полицейски инспектор Йордан Пеев Георгиев

Обслужва селата Бисерци и Божурово

Район

Приемно време

Адрес

с.Божурово

Четвъртък от 13.00 до 15.00 часа

ул.”Ад.Антонов”№5 (кметство)

с.Бисерци

Вторник от 10.00 до 12.00 часа

 

ул.”Бистрица”№15 (кметство)

Район

Приемно време

Адрес

с.Тертер

Понеделник от 10.00 до 12.00 часа

Срядаот 14.00 до 16.00 часа

ул.”Ив.Вазов”№1(кметство)
с.Мъдрево

Вторникот 14.00 до 16.00 часа

Четвъртъкот 10.00 до 12.00 часа

ул.”Хан Кубрат”№75 (кметство)

с.Сеслав

Понеделникот 09.00 до 11.00 часа

Петък от 14.00 до 16.00 часа

ул."Ал.Стамболийски" №34(кметство)


 Plamen_Dimitrov

Младши полицейски инспектор Пламен Петров Димитров


Обслужва селата Звънарци и Юпер

Район

Приемно време

Адрес

с.Звънарци

Вторник от 14.00 до 16.00 часа

Петък от 10.00 до 12.00 часа

ул. "Кирил и Методий" №28 (кметство)
с.Юпер

Вторник от 10.00 до 12.00 часа

Четвъртък от 13.00 до 15.00 часа

ул. "Оборище" №1 (кметство)Младши полицейски инспектор Шермин Салим Хюсеин