МВР

ОД Разград

 

Полицейски инспектори в РУ "Полиция"-Кубрат - Район Завет

 

 

Район Завет - включва град Завет и селата Брестовене, Острово, Прелез, Веселец, Сушево и Иван Шишманово

 

Полицейски инспектор Красен Нанев Дончев 

Обслужва град Завет

Район

Приемно време

Адрес

гр.Завет

Понеделник от 15.00 до 17.00 часа

Четвъртък от 09.00 до 11.00 часа

ул.”В.Левски”№7

 

Младши полицейски инспектор Неджати Махмуд Исмаил

Обслужва село Брестовене

Приемно време:Понеделник от 13.00 до 15.00 часа

                           Четвъртък от 09.00 до 11.00 часа

Адрес: ул.”Н.Й.Вапцаров”№2

Обслужва селата Сушево, Прелез, Веселец, Иван Шишманово

Район

Приемно време

Адрес

с.Сушево

Четвъртък от 10.00 до 12.00 часа

ул.”Панайот Хитов”№3
с.Прелез

Понеделник от 09.00 до 11.00 часа

ул.”Лудогорие”№47
с.Веселец

Вторник от 14.00 до 16.00 часа

ул.”Европа”№34
с.Иван Шишманово

Сряда от 09.00 до 11.00 часа

ул.”В.Левски"№15

 

Младши полицейски инспектор Христо Георгиев Христов

Обслужва село Острово

Приемно време: Вторник от 13.00 до 15.00 часа

                           Четвъртък от 09.00 до 11.00 часа

Адрес: ул.”Хемус”№34