МВР

ОД Разград

 

Трети район

 

 

Полицейски инспектор Румен Аврамов Иванов 

  

Младши полицейски инспектор Владислав Станчев Великов

                  

Обслужват района на кв. "Бели лом"

Обслужват района на квартал "Стефан Караджа", Източна промишлена зона

Приемно време: Понеделник, сряда и петък от 15.30 - 17.30 часа

Адрес: гр.Разград, бул. "България" №1, бл. "Матросов"

Телефон: 084/62-60-58