МВР

ОД Разград

 

Втори район

 

 

 

 GGanchev

Младши полицейски инспектор Георги Василев Ганчев                               

Обслужва района на кв. "Варош"

Приемно време: Понеделник, сряда и петък от 15.30 - 17.30 часа

Адрес: гр.Разград, ул. "Г.С.Раковски" №14, бл. "Дан Колов"

Телефон: 084/62-74-48

SvPetrov

Полицейски инспектор Светослав Александров Петров                              

Обслужва района на кв. "Абритус"

Приемно време: Понеделник, сряда и петък от 15.30 - 17.30 часа

Адрес: гр.Разград, ул. "Г.С.Раковски" №14, бл. "Дан Колов"

Телефон: 084/62-74-48