МВР

ОД Разград

 

Първи район

 

 

 

Полицейски инспектор Йордан Илиев Иванов

SBojkov

Полицейски инспектор Стефан Антонов Бойков
 

Обслужват района на жк."Възраждане", жк."В.Левски", ЖП гара, Северна промишлена зона, жк. "Лудогорие", жк. "Освобождение", Западна промишлена зона и района на с.Стражец.

Приемно време: Понеделник, сряда и петък от 15.30 - 17.30 часа

Адрес: гр.Разград, жк. "Лудогорие", бл.№6

Телефон: 084/62-26-41