МВР

ОД Разград

 

Доставка на компютърни конфигурации и периферни устройства

07 ное 2018


Протокол за разглеждане и оценяване на оферти

Обява - срокът за подаване на оферти се удължава до 17.30 часа на 19.11.2018 г., офертите ще се отварят на 21.11.2018  г. в 10.00 часа

Приложение 1- Техн. спецификация

Приложение 2 - Проект на договор

Приложение 3-съдържание на офертата

Указания и условия за участие

 26 ноември 2018 | 09:18