МВР

ОД Разград

 

Прекратяване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на недвижим имот

16 мар 2020

Прекратяване на търг

 16 март 2020 | 16:34