МВР

ОД Разград

 

28 септември 2020

Мобилни екипи от полицейски служители се срещат с представители на местната власт и граждани в малките населени места

График на срещите през месец октомври

Възобновяват се срещите на мобилни полицейски екипи с граждани и представители на местната власт по малките населени места. Инициативата бе прекратена през март 2020 г. заради въведените противоепидемични мерки в страната, свързани с разпространението на COVID-19. От 1 септември отново ще има изнесени приемни в селата на област Разград.

От ноември 2017 г. мобилни екипи от полицейски служители от охранителна, криминална и икономическа полиция на ОДМВР-Разград провеждат ежемесечни срещи с представителите на местната власт и гражданите в малките населени места.
Изнесените приемни се организират независимо от служителите, определени за обслужване на съответния район. Целта е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред. Гражданите и представителите на местната власт могат да подават сигнали за нарушения на Закона за движение по пътищата, нарушения на обществения ред и престъпления, както и сигнали, които налагат предприемането на действия от други компетентни институции. Със заповед на областния директор и по разпореждане на главния секретар на МВР инициативата продължава да се осъществява.

През октомври графикът на мобилните екипи е:

 

Дата

Населено място

Време на провеждане

1

30.09.2020г.

с.Топчии /кметство/

09.00ч.-09.30ч.

2

30.09.2020г.

с.Каменово /кметство/

09.40ч.-10.15ч.

3

30.09.2020г.

с.Равно /кметство/

10.30ч.-11.00ч.

4

30.09.2020г.

с.Медовене /кметство/

11.30ч.-12.00ч.

5

07.10.2020г.

с.Гецово /кметство/

09.00ч.-09.30ч..

6

07.10.2020г

с.Дряновец /кметство/

09.40ч.-10.15ч.

7

07.10.2020г

с.Балкански /кметство/

10.30ч.-11.00ч.

8

07.10.2020г

с.Благоево /кметство/

11.15ч.-11.45ч.

9

14.10.2020г.

с.Костанденец /кметство/

09.30ч.-10.00ч.

10

14.10.2020г.

с.Езерче /кметство/

10.30ч.-11.00ч.

11

14.10.2020г.

с.Осенец /кметство/

11.15ч.-11.45ч.

12

21.10.2020г.

с.Каменар /кметство/

09.30ч.-10.00ч.

13

21.10.2020г.

с.Гороцвет /кметство/

10.10ч.-10.40ч

14

21.10.2020г.

с.Веселина /кметство/

10.50ч.-11.20ч.

15

21.10.2020г.

с.Студенец /кметство/

11.30ч.-12.00ч.

16

28.10.2020г.

с.Манастирско /кметство/

09.30ч.-10.00ч.

17

28.10.2020г.

с.Трапище /кметство/

10.10ч.-10.40ч.

18

28.10.2020г.

с.Чудомир /кметство/

10.50ч.-11.20ч.

19

28.10.2020г

с.Тръбач /кметство/

11.30ч.-12.00ч.

Изображения

 28 септември 2020 | 14:30