МВР

ОД Разград

 

22 август 2019

Мобилни екипи от полицейски служители се срещат с представители на местната власт и граждани в малките населени места

График на срещите през месец септември

 

От ноември 2017 г. мобилни екипи от полицейски служители от охранителна, криминална и икономическа полиция на ОДМВР-Разград провеждат ежемесечни срещи с представителите на местната власт и гражданите в малките населени места.
Изнесените приемни се организират независимо от служителите, определени за обслужване на съответния район. Целта е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред. Гражданите и представителите на местната власт могат да подават сигнали за нарушения на Закона за движение по пътищата, нарушения на обществения ред и престъпления, както и сигнали, които налагат предприемането на действия от други компетентни институции. Със заповед на областния директор и по разпореждане на главния секретар на МВР инициативата продължава да се осъществява.

През септември графикът на мобилните екипи е:

 

Дата

Населено място

Време на провеждане

1

05.09.2019г.

с.Точилари /кметство/

09.00ч.-09.30ч.

2

05.09.2019г.

с. Горичево /кметство/

09.30ч.-10.00ч.

3

05.09.2019г.

с.Бисерци /кметство/

10.00ч.-10.30ч.

4

05.09.2019г.

с.Божурово /кметство/

10.30ч.-11.00ч.

5

05.09.2019г.

с.Юпер /кметство/

11.00ч.-11.30ч.

6

05.09.2018г.

с.Сеслав /кметство/

11.30ч.-12.00ч.

10

12.09.2019г.

с.Побит камък /кметство/

09.00ч.-09.30ч.

11

12.09.2019г.

с.Острово /кметство/

09.30ч.-10.00ч.

12

12.09.2019г.

с. Брестовене /кметство/

10.00ч.-10.30ч.

13

12.09.2019г.

с. Савин /кметство/

10.30ч.-11.00ч.

14

12.09.2019г.

с. Севар /кметство/

11.00ч.-11.30ч.

15

12.09.2019г.

с. Сушево /кметство/

11.30ч.-12.00ч.

16

19.09.2019г.

с. Прелез /кметство/

08.30ч.-09.00ч.

17

19.09.2019г.

с.Веселец /кметство/

09.00ч.-09.30ч.

18

19.09.2019г

с.Иван Шишманово /кметство/

09.30ч.-10.00ч.

19

19.09.2019г

с.Свещари /кметство/

10.00ч.-10.30ч.

20

19.09.2019г

с.Вазово /кметство/

10.30ч.-11.00ч.

21

26.09.2019г

с.Райнино /кметство/

09.00ч.-09.30ч.

22

26.09.2018г

с.Малък Поровец /кметство/

09.30ч.-10.00ч.

23

26.09.2018г

с.Драгомъж /кметство/

10.00ч.-10.30ч.

24

26.09.2018г

с. Голям Поровец /кметство/

11.30ч.-12.00ч


Изображения

 22 август 2019 | 10:40