МВР

ОД Разград

 

„Наръчник за обучение на специалисти, които работят по случаи на домашно насилие” излиза от печат в Разград

22 окт 2013

ОДМВР-Разград е партньор по проекта "Партньорство и иновации за превенция на домашното насилие", реализиран от ЦНПО

От началото на годината до края на месец септември 26 жертви на домашно насилие от Разградско, включително и 5 деца, са получили квалифицирана помощ и подкрепа от екипа на Консултативния център в Разград.

Жертвите са установени и подпомогнати в рамките на проект „Партньорство и иновации за превенция на домашното насилие в област Разград”, изпълняван от Центъра на НПО в Разград.

В срещата участваха и партньорите по проекта - Нели Генчева, съдия в Районния съд в Разград, говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева, директорът на дирекция „Социално подпомагане” Радостина Неделчева, Илия Станев от РУП- Разград и Глория Костова от отдел „Закрила на детето”.

„Целта на проекта бе да надгради придобитите знания на полицейски служители, социални работници, съдии, прокурори и юристи за работа по проблема с домашно насилие”, каза Георги Милков, председател на Центъра на НПО. Той отчете, че в рамките на проекта се е подобрило взаимодействието между ангажираните институции, подписали Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашно насилие.

В рамките на проекта през месец март Центърът на НПО организира и обучение на полицейски служители, социални работници и магистрати от седемте общини на областта. В помощ на ангажираните с проблема "домашно насилие" е и разработеният

„Наръчник за обучение на специалисти, които работят по случаи на домашно насилие”, който ще излезе от печат през следващата седмица. В него са описани основните подходи в социалната работа за подпомагане на жертвите и начините за справянето с проблема.

Сред препоръките на екипа, реализирал проекта, са да се подобри сътрудничеството между институциите, които прилагат Закона за защита от домашното насилие, в Механизма за приложение на Закона да бъдат поканени да се присъединят образователни институции - училища и детски градини.

Снимките са предоставени от "Лудогорски вестник" - Разград

 23 май 2017 | 17:00