МВР

ОД Разград

 

ПОЖАРНАТА ОПАСНОСТ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА!

25 апр 2019

Със затоплянето на времето парковете и горите стават все по-привлекателни за голям брой граждани, особено през почивните дни. По това време започва и подготовката за засаждане на новата реколта. Стопаните често пъти предприемат мерки за почистване на дворовете и земеделските площи от растителни отпадъци, които изгарят. Така налице се оказват предпоставки за възникване на пожари и нанасяне на значителни материални загуби.

Най-често те се предизвикват от небрежност на гражданите при боравене с открит огън в близост до горими материали, при опалване на растителни отпадъци, небрежно тютюнопушене и умишлено опожаряване на сухите тревни площи с цел тяхното почистване.

В голяма част от случаите тази дейност се извършва, без да се спазват елементарни противопожарни правила. Това не веднъж е довеждало до възникване на пожари с нанесени големи материални щети.

За ограничаване на пожарите по време на излети Районна служба „Пожарна безопасност и спасяване” - Разград призовава всички граждани от общината стриктно да спазват установените противопожарни правила:

 • При излети в горите и места за отдих да се пали огън само на определените и обозначени места;

   

 • Горимите отпадъци по възможност да се изхвърлят на сметища или други определени за целта места;

   

 • При почистване на дворове и земеделски площи от растителни остатъци чрез изгарянето им да се осигури постоянно наблюдение на мястото на горене и подръчни средства за гасене /съд с вода, лопати, мотики и други/;

   

 • Да не се допуска деца да играят в близост до огъня или с кибрит и други запалителни средства;

   

 • Да не се изхвърлят незагасени цигари в сухи треви и полезащитни пояси - надеждно да се изгасят угарките и клечките от кибрит;

   

 • Да не се допуска умишлено опожаряване на сухи треви;

   

 • След приключване на излета огънят надеждно да се загаси.

   

 • ПРИ ПОЖАР СЪОБЩЕТЕ НА ТЕЛЕФОН 112

   

   

   25 април 2019 | 09:00