МВР

ОД Разград

 

25 септември 2019

Пожаро-тактическо занятие в “ЕКО БЪЛГАРИЯ” база Разград

 

Днес 25.09.2019г. на газоразтоварището на “ЕКО БЪЛГАРИЯ” ЕАД, база Разград се проведе занятие съвместно със състава на РСПБЗН - Разград и община Разград. По време на занятието се разигра обстановка – изпускане, с последващо запалване от клапан на стационарна цистерна за пропан-бутан. След получаване на сигнала за произшествието на мястото на инцидента пристигнаха оперативен дежурен на РДПБЗН - Разград, 2 бр. пожарни автомобили, 1 бр. аварийно-спасителен автомобил, екипи от пожарникари и спасители с необходимото оборудване. Пристигналите спасители замериха концентрацията на опасни вещества на мястото на инцидента, а пожарникарите предприеха действия за ликвидаране на произшествието. От община Разград бяха осигурени водоноски за успешно гасене на пожара.

Изображения

 25 септември 2019 | 17:04