МВР

ОД Разград

 

„Седмицата на пожарната безопасност” от 14.09 до 18.09.2020 г.

14 сеп 2020

 

№ по ред

Дейности

Място

Дата, час, период

Ангажирани с провеждане на дейността длъжностни лица

“Дни на отворените врати”, с цел запознаване на гражданите с профе-сионалното ежедневие на служителите.

РСПБЗН-Разград

14.09. - 18.09.2020 г.

Началници на РСПБЗН, инспектори ДПК, началници на ДС

РСПБЗН-Кубрат

15.09.20 г.

РСПБЗН-Исперих

14.09.20 г.

РСПБЗН-Лозница

14.09. - 16.09.2020 г.

Организиране на приемни за граждани с открити телефонни линии.

РСПБЗН-Разград, гр.Разград, бул. “Априлско въстание” №68Е, тел. 084660583

14.09-18.09.20 г.

от 09:30-11:30 ч.

и от 13:30 -16:00 ч.

Началници на РСПБЗН, инспектори ДПК, началници на ДС

РСПБЗН-Кубрат, гр.Кубрат, ул.”Петко войвода” №18, тел.084872387

16.09.20 г.

от 09:30-12:00 ч.

Организиране на дарителска кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадали при изпълнение на служебния си дълг колеги.

РДПБЗН-Разград

РСПБЗН-Разград

РСПБЗН-Кубрат

РСПБЗН-Исперих

РСПБЗН-Лозница

до 04.09.2020 г.

Служители на РДПБЗН, Началници на РСПБЗН

Демонстрация на тактическите възможности на ПП техника на въоръжение в РСПБЗН.

 

 

РСПБЗН-Разград

гр. Разград, бул. „Априлско въстание”№68Е

 

17.09.2020 г., 15:00-16:30

 

Началници на РСПБЗН, представители на областна и общински администрации, представители на водещи в икономиката фирми, медии

РСПБЗН-Исперих

гр.Исперих, ул. "Васил Левски" №16

10.00-12.00 ч. на 17.09.2020 г.

РСПБЗН-Кубрат

- ДГ „Здравец“, гр. Кубрат

 

16.09.2020 г., 08:30-10:00

РСПБЗН-Лозница

гр.Лозница, ул. "Георги Бенковски" №13

 

17.09.2020 г.

от 10:00 ч. - 11.00 ч.

Провеждане на тържествено шествие по предварително уточнен маршрут с ПТ числяща се на РСПБЗН – Разград.

град Разград

14.09.2020 г.

 

Началник на РСПБЗН

Среща на служители от РСПБЗН-Исперих с доброволци от "Общинска спасителна команда" – Исперих.

РСПБЗН-Исперих

15.09.2020 г.

 

Началник на РСПБЗН, служители на РСПБЗН, доброволци

Организиране и провеждане на среща с членовете на отрядите МПО “Млад огнеборец”, учители и служители от Общината, с цел популяризиране значението на ранното формиране на противопожарната култура у подрастващите.

РСПБЗН-Лозница

17.09.2020 г.

от 14:00 - 15:00ч.

Служители на РСПБЗН –Лозница, състезатели от МПО „Млад огнеборец”

Провеждане на среща и беседа с деца от учебни заведения в гр. Исперих.

РСПБЗН-Исперих

16.09.2020 г.

Началник на РСПБЗН, инспектори ДПК, Дежурна смяна

Популяризиране на доброволчеството в областта, чрез предоставянето на информационни материали на кметовете на общини.

Общински администрации

14.09. - 18.09.2020 г.

Служители на РДПБЗН, кметове на общини

Изложба на детски рисунки, участвали в Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” – 2020.

Галерия на НЧ “Св. Св.Кирил и Методий” гр.Кубрат

14.09. - 18.09.20 г.

Началник на РСПБЗН

Награждаване на победителите в областния етап от Международния конкурс за детска рисунка

„С очите си видях бедата” – 2020.

РСПБЗН-Разград

ул. „Търговищко шосе”№11

17.09.2020 г.

от 14:00 – 15:00 ч.

Служители на РДПБЗН, представители на областна и общинска администрация, медии, родители и деца

Експозиция на музейни експонати и въоръжение, свързани с историята на пожарното дело в гр. Исперих.

РСПБЗН-Исперих

14.09. - 18.09.20 г.

Началник на РСПБЗН, служители на РСПБЗН

Организиране и провеждане на среща с представители на Общинска администрация гр. Лозница, относно разясняване на доброволчеството – изисквания и критерии към доброволците, възможности за обучението им и подобряване на взаимодействието.

Сградата на Общинска администрация - Лозница

18.09.2020 г.

от 10:00 – 12:00 ч.

Началник на РСПБЗН, представители на Община Лозница, доброволци

Поднасяне на венец на паметната плоча на мл.серж. Стефан Д. Петров.

с.Каменово, общ.Кубрат

15.09.20 г.

от 11:30 ч. – 12:00 ч.

Служители на РДПБЗН, кмета на с.Каменово

Провеждане на тържествени събрания със служителите по РСПБЗН, прочитане на заповеди за награди и поздравителни адреси.

РСПБЗН гр. Разград

09:00 ч. на 16.09.2020 г.

 

Служители на РДПБЗН и РСПБЗН

Честване на празника със служителите на РДПБЗН – Разград, чрез организиране на велопоход.

м. Пчелина, гр. Разград

от 12:00 ч. на 18.09.2020 г.

Служители на РДПБЗН

 17 септември 2020 | 11:47