МВР

ОД Разград

 

27 май 2020

„С очите си видях бедата” – 2020

Днес 27.05.2020г. в РДПБЗН-Разград се проведе областния етап от Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” – 2020.

По регламент конкурсът се провежда в две категории и три възрастови групи.
ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование.

1. Победители в първа възрастова група (от 7 до 10 г.):

І-во   място – Съла Дургут Мехмед – ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Езерче, община Цар Калоян;

ІІ-ро място – Гьокай Нурайев Хаджиахмедов – ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Езерче, община Цар Калоян;

ІІІ-то място – Теодор Красимиров Росенов – ОУ „Иван Сергеевич Тургенев”, гр. Разград, община Разград.

2. Победители във втора възрастова група (от 11 до 13 г.):

І-во  място – Виктория Недялкова Неделчева – ОУ „Иван Сергеевич Тургенев”, гр. Разград, община Разград;

ІІ-ро място – Менексе Илкова Исаева – ОУ „Св. Св. Кирил и Методи”, с. Ясеновец община Разград;

ІІІ-то място – Айгюл Гюсюм Шабан – ОУ „Васил Левски”, с. Тодорово, община Исперих;

Поощрителна награда – Хелин Айдоан Ахмед – СУ „Св. Св. Кирил и Методи”, с. Самуил, община Самуил.

3. Победители в трета възрастова група (от 14 до 18 г.):

І-во     място – не се присъжда;

ІІ-ро   място – не се присъжда;

ІІІ-то място – Алейна Алиева Сезаиева – ОУ „Христо Смирненски”, гр. Кубрат, община Кубрат.

ВТОРА КАТЕГОРИЯ: Деца и ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство.

1. Победители в първа възрастова група (от 7 до 10 г.):

І-во  място – Ефсун Юнерова Юкселова – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“ гр. Разград, община Разград;

ІІ-ро място – Ъшъл Юнерова Юкселова – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“ гр. Разград, община Разград;

ІІІ-то място – Светлозара Десиславова Христова – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“ гр. Разград, община Разград.

2. Победители във втора възрастова група (от 11 до 13 г.):

І-во място – Христиана Манолова Кившанова – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград;

ІІ-ро място – Раосица Енчева Василева – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград;

ІІІ-то място – Михаела Тихомирова Цонева – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград.

3. Победители в трета възрастова група (от 14 до 18 г.):

І-во   място – не се присъжда;

ІІ-ро  място – не се присъжда;

ІІІ-то място – Михаил Даринов Димитров – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград.

 

Изображения

 28 май 2020 | 08:58