МВР

ОД Русе

 


Заявление за издаване на  КБ,  КЧХС, КЧПУ, УПБ, УПЧХС, УПЧПУ с бърза услуга можe да подадете в:

 

ОДМВР/РУ

Работно време на сектор/звено

Адрес

ОДМВР - Русе

от понеделник до петък

от 08.30 часа до 17.30 часа

дезинфекция на помещенията:

от 10.00 часа до 10.15 часа и

от 14.00 часа до 14.15 часа

гр. Русе, п. к. 7000,

бул. „Скобелев“ №49