МВР

ОД Русе

 

         Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

         Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по банковата сметка на ОДМВР - Русе. Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.