МВР

ОД Русе

 

              Плащане чрез Интернет

               Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по сметката на ОДМВР - Русе.

                Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.
                За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.
                За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.