МВР

ОД Русе

 
Работно време на звено "Български документи за самоличност" при РУ Ветово

от понеделник до петък

от 08.30 часа до 17.30 часа

дезинфекция на помещенията:

от 10.00 часа до 10.15 часа

Адрес

гр. Ветово, п. к. 7080,

ул. „Трети март“ №68

местоположение на картата