МВР

ОД Русе

 


   Заявление за издаване на СУМПС с обикновена услуга можe да подадете в:

ОДМВР/РУ

Работно време на сектор/звено

Адрес

сектор Пътна полиция

от понеделник до петък

от 08.30 часа до 17.30 часа 

гр. Русе, п. к. 7000,

бул. „Липник“ №133

РУ Бяла

от понеделник до петък

от 08.30 часа до 17.30 часа

санитарен отдих:

от 10.00 часа до 10.15 часа

гр. Бяла, п. к. 7100,

площад „Екзарх Йосиф“ №5

РУ Ветово

от понеделник до петък

от 08.30 часа до 17.30 часа

дезинфекция на помещенията:

от 10.00 часа до 10.15 часа

гр. Ветово, п. к. 7080,

ул. „Трети март“ №68

РУ Две могили

от понеделник до петък

от 08.30 часа до 17.30 часа

санитарен отдих:

от 10.00 часа до 10.15 часа

гр. Две могили, п. к. 7150,

ул. „Христо Ботев“ №2

РУ Сливо поле

от понеделник до петък

от 08.30 часа до 17.30 часа

дезинфекция на помещенията:

от 10.00 часа до 10.15 часа

от 15.00 часа до 15.15 часа

санитарен отдих:

от 12.00 часа до 13.00 часа

 

гр. Сливо поле, п. к. 7060,

ул. „Панайот Волов“ №2